لینک های دسترسی

Breaking News

آیا زمان درستی برای تدویر کنفرانس دوم بن است؟


معید یوسف تحلیل گر مسایل شرق میانه ومشاور آسیای جنوبی در انستتیوت صلح ایالات متحده

بعد از برگزاری کنفرانس اول بن در سال 2001، که یکی از کنفرانس های سرنوشت ساز برای افغانستان بود، اکنون افغانستان در آستانۀ برگزاری کنفرانس دوم بن است. سوال در این جاست که آیا افغانستان بر تعهدات خویش پیرامون موضوعات کنفرانس اول بن فایق آمده است ؟ و یا برگزاری کنفرانس دوم بن قبل از وقت می باشد.

معید یوسف تحلیل گر مسایل شرق میانه ومشاور آسیای جنوبی در انستتیوت صلح ایالات متحده برگزاری کنفرانس دوم بن را قبل از وقت خوانده و در رابطه به آن خوشبین نیست.

"من طرفدار برگزاری کنفرانس های بدون دلیل نیستم. این کنفرانس باید بعد از پشرفت های سیاسی در بنبست افغانستان برگزار میشد، که این پیشرفت در افغانستان صورت نگرفته است. حال یک تعداد در کنفرانس خواهند آمد، مانند کنفرانس استانبول، بعضی ها بیانیه های خوبی را ایراد خواهند کرد، ولی برای هیچ طرفی هیچ سودی را ببار نخواهد آورد."

وی علاوه نمود که از این کنفرانس نباید انتظار یک معجزه را داشت.

برخی از افغانها کنفرانس دوم بن را یک کنفرانس سرنوشت ساز برای افغانستان دانسته و از آن توقعات زیادی دارند.

هارون میر رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات در کابل برگزاری این کنفرانس را آنقدر مهم تلقی نمیکند. وی میگوید " کنفرانس بن یک کنفرانس عمده است، بخاطریکه جامعۀ جهانی بعد از کنفرانس کابل باهم جمع میشوند و در ارتباط به آیندۀ افغانستان صحبت میکنند، اما یک کنفرانس که سرنوشت ساز باشد و در آنجا تصامیم عمده گرفته شود و آن تصامیم تطبیق شود، به نظر من کنفرانس دوم بن چنین یک کنفرانسی نخواهد بود."

هارون میر علاوه کرد "موضوع عمدۀ و اساسی که به افغانستان ارتباط میگیرد، موضوع سیاسی است، ولی به نظر من نه ازسوی حکومت افغانستان و نه هم ازسوی جامعۀ جهانی دراین بخش صحبت های صورت خواهد گرفت زیرا معضل سیاسی افغانستان هنوز هم به حال خود باقی مانده است." وی علاوه کرد که افغانستان از همه بیشتر به یک دیدگاهی سیاسی ضرورت دارد تا آنکشور را بسوی بهبود سیاسی سوق دهد.

مذاکره با طالبان یکی از بحث های است که گمان میرود یکی از موضوعات عمدۀ این کنفرانس را تشکیل دهد.

داکتر میری هوپ شوبل افسر ارشد برنامه ها در اکادمی مدیریت منازعات بین المللی، کنفرانس بن را به مثابۀ یک ضرورت برای افغانستان تلقی میکند. به نظر وی افغانستان نه تنها آمادۀ کنفرانس دوم بن است بلکه به روند صلح نیز نیاز مبرم دارد.

"من در مورد کنفرانس بن خوشبین هستم، وقتی از کنفرانس بن اول بحث میشود، به نظر من آنها نتیجه روند صلح را مطالبه میکنند. به باور من موضوعی که در کنفرانس بن مورد بحث قرار خواهد گرفت، چگونگی بحث در مورد روند صلح است. و این همان موضوعی است که حکومت افغانستان باید بر آن تمرکز کند."

داکتر شوبل افزود وی امیدوار است که پاکستان نیز در این کنفرانس اشتراک نماید زیرا آنکشور در روند صلح و مذاکره با طالبان نقش عمدۀ را بازی میکند.

XS
SM
MD
LG