لینک های دسترسی

قدرت مند ساختن زنان افغان؛ تضعیف طالبان است


نیروهای ایالات متحده امریکا و دیگر متحدین کوشش به خرج می دهند تا پس از بهبود امنیت در مناطق مسکونی جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان، زمینه اشتغال و تحصیل را برای مردم آن منطقه فراهم گردد، تا آن مناطق دوباره توسط طالبان جذب نگردد.

تا بحال کشور های غربی کمک کننده به افغانستان برای عملی شدن این طرح که به تلاش برای بدست آوردن "دل ها" معروف است، ده ها میلیون دالر اختصاص داده اند. یکی از برنامه هایی که برای بدست آوردن دل های مردم این مناطق در جریان است، قدرتمند ساختن و توانیی بخشیدن زنان است. هدف این برنامه ضعیف ساختن طالبان و فراهم کردن زمینه رشد زنان می باشد.

خانم کلیر روسو، افسر سابق نیروهای واحد پیاده قوای بحریه ایالت متحده امریکا که به طور فعال در شرق افغانستان مسئولیت عمده این برنامه را بدوش دارد، می گوید: من برخوردهای زنان را مشاهده نمودم و عکس العمل های آنان را دیدم. بعداً به این نتیجه رسیدم که در بخش قدرت مند ساختن زنان کارنمایم، زیرا زنان برای کاهش شورش بزرگترین نقش را بازی می کنند.

خانم کلیر روسو همچنین گفت: "ما باید با مردان کارنمایم و حمایت آنان را به این پروسه جلب نمایم، زیرا مردان تصمیم گیرنده می باشد."

اکثریت کارشناسان سیاسی افغانستان و امور زنان براین باورند که در جامعه افغانی هیچ برنامه بدون حمایت مردان موفقانه پیش نخواهد رفت.

خانم کلیر روسو می گوید: "در این وقت حساس، حمایت زنان بزرگترین نقش را بازی می کند و قدرتمند ساختن زنان در حقیقت شکست طالبان می باشد."

او ادامه داده گفت زنان به هیچ صورت طالبان را حمایت نمی کنند و برای از بین بردن طالبان، زنان می توانند ما را در هدف مان همکاری نمایند. اگر ما نقش زنان را نادیده بیگرییم در حقیقت ما در هدف خویش که مبارزه علیه شورشیان می باشد موافق نخواهیم شد.

خانم روسو در مورد نقش زنان بر کاهش شورش و کامیابی ماموریت ایالات متحده امریکا در افغانستان تاکید نموده گفت: "زنان در مورد تعلیم و تریبه و خودکفایی حرف می زنند و از لحاظ ذهنی آماده پذیرش تغییر در زنده گی روزمره شان می باشند."

تیم مشارکت زنان بخاطر قدرتمندسازی زنان و حمایت آنان از مبارزه علیه شورشیان برنامه های مختلف را پیش می برد تا بتواند در ماموریت شان موفق شوند. یکی از این برنامه ها تدویر مجالس زنان در مراکز ولسوالی، ایجاد رادیو برای زنان است تا مردان به شنیدن صدای زنان بیشتر آشنا شوند و فعالیت و حضور زنان را قبول نماید.

برنامه دیگر این طرح، تبلیغ توسط ملا امامان در نمازهای جمعه می باشد، تا نقش زنان را در امور خانواده و در اسلام مورد بحث قرار دهند. هدف این برنامه ها شکست شورشیان و قدرتمند ساختن زنان افغانستان می باشد.

XS
SM
MD
LG