لینک های دسترسی

گلوله باری به سفارت ایالات متحده در بوسنیا


عساکر ایالات متحده در سرحد صربیا

پولیس صربیا میگوید، به روز شنبه 15 مظنون اسلامیست را یک روز بعد از آن توقیف نموده است که بر سفارت ایالات متحده در بوسنیا گلوله باری صورت گرفت. گمان میرود که حمله کننده با یک گروه افراطی فعال در منطقه مرتبط بوده باشد.

وزارت داخلۀ صربیا میگوید، مظنونین در جریان عملیات های جداگانه در سه شهرک جنوب غربی صربیا دستگیر شده اند.

آنها میگویند، عملیات، حامیان جنبش وهابی را هدف قرار داد.

یک فردمسلح به روز جمعه پس از آن مجروح گردیده و توقیف شد که برسفارت ایالات متحده در سرایوو گلوله باری نموده یک منسوب پولیس را زخمی ساخت.

XS
SM
MD
LG