لینک های دسترسی

کنترول ساحۀ فقیر نشین توسط پولیس برازیل


کنترول ساحۀ فقیر نشین توسط پولیس برازیل

مقامات برازیلی می گویند که پولیس ادارۀ بزرگترین ساحۀ فقیر نشین را در ریو دی جینیرو در دست گرفته است. این ساحه از دهه ها به این سو توسط قاچاق بران مواد مخدر تصرف شده بود.

پولیس صبح یک شنبه به ساحۀ 'روکینا' یورش برد.

این اقدام بخشی از مبارزۀ پولیس برای تامین امنیت 'رییو' قبل از میزبانی کپ جهانی فوتبال سال 2014 و بازی های المپیک سال 2016 میلادی است.

مقامات برازیلی می گویند که بیش از 1.5 میلیون تن در یک هزار مخروبۀ 'ریو دی جینیرو' زندگی می کنند.

XS
SM
MD
LG