لینک های دسترسی

Breaking News

موقف روزنامه های بریتانیه در ماندن و یا خروج بریتانیه از اتحادیه اروپایی


با آنکه صرف چند روز به همه پرسی ۲۳ جون بریتانیا، بخاطر باقی ماندن و یا خارج شدن ازعضویت در اتحادیه اروپایی باقی مانده است، روزنامه های بریتانیایی، موقف خود را را در این موضوع انعکاس داده اند.

روزنامه تایمزTimes) ) بریتانیا روز شنبه ۱۸ جون با انتشار مقاله یی تحت عنوان "چرا باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بهتر است" حمایت اش را از باقی ماندن در بریتانیا در اتحادیه اروپایی نشان داده است.

در این مقاله آمده است که برای ثبات، ما معتقد استیم که بهتر است بریتانیا در عضویت اتحادیه اروپا باقی بماند، نه اینکه خود را از این اتحادیه کنار بکشد.

میل آن سندی(Mail on Sunday ) روزنامه راستگرای بریتانیا، مبارزه بخاطر باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را تایید کرده و گفته است که بریتانیا در این اتحادیه امن تر، مرفه تر و آزاتر خواهد بود.

این روزنامه گفته است که "ما برای یک بریتانیای مدرن و پیشرفته باید کار کنیم، نه اینکه در مقابل شرکای اروپایی خود قرار گیریم. ما باید جایگاه خود را در صدر جدول اتحادیه اروپا حفظ کنیم تا به شکل دادن سرنوشت ما و قدرت ما کمک کنیم. صدای واضح و روشن باید در داخل اروپا شنیده شود نه اینکه از حاشیه فریاد زده شود."

روزنامه آبزرور (Obsever)که بخشی از گروه رسانه یی چپ گرای گاردین است، به خوانندگان خود گفته است که برای باقی ماندن به اتحادیه اروپا رای بدهند. این روزنامه گفته است که اتحادیه اروپا کامل نیست اما به طور کل، برای بهتر شدن تلاش میکند.

این روزنامه نگاشته است که "باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا به طور جادویی مشکلاتی را که سال هاست بریتانیا با آن مواجه است، از بین نمی برد، اما اگر ما این گزینه را انتخاب کنیم، بریتانیا در قلب برنامه اصلاحات اتحادیه اروپا حفظ خواهد شد، تا ملت های اروپایی با هم بطور بهتر و مجهزتر در برابر این مشکلات مقابله کنند."

سن The Sun))، پرفروشترین روزنامه در بریتانیا، در شماره روز ۱۴ جون، از خوانندگان اش خواسته است که علیه باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای بدهند.

این روزنامه که یک اعشاره ۷ میلیون خواننده دارد، نوشته است که " ما باید خود را از دیکتاتوری بروکسل آزاد سازیم."

بسیاری از خوانندگان این روزنامه با توجه به نظر سنجی، در حال حاضر از خارج شدن بریتانیه از عضویت در اتحادیه اروپا، حمایت می کنند.

اما روزنامه سندی تایمز(Sunday Times ) از خوانندگان خود خواسته است که به عنوان فشار بخاطر اصلاحات عمیق در اتحادیه اروپا، برای ترک بریتانیا از اتحادیه اروپا رای بدهند که ممکن برای باقی ماندن بریتانیا بیشتر قابل قبول باشد.

این روزنامه در یک سرمقاله اش گفته است که "بلی، ما باید برای مسیر پر خم و پیچ آماده باشیم، اما باید خونسردی مان را حفظ کنیم. این رای دهی ممکن تنها یک فرصتی باشد که ما تا حال برای پیشروی به سوی متمرکز سازی پروژه اروپایی داشته باشیم ."

روزنامه محافظه کار سندی تلگراف(Sunday Telegraph) برخوانندگان خود اصرار کرده است تا برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپایی رای ندهند.

این روزنامه استدلال کرده که اتحادیه اروپا متعلق به گذشته است و بریتانیا با ترک آن، تصمیم خواهد گرفت که در کشورش چی کسانی برای کار بیایند.

این روزنامه در مقاله اش نوشته است "زمانی که ما اتحادیه اروپا را ترک کنیم و دیگر وابسته به جنبش آزاد کار نباشیم، نگرانی عمومی در مورد مهاجران، یک موضوع برای دولت و پارلمان بریتانیا خواهد شد."

گزارش: رویترز

برگردان: صفیه حساس

XS
SM
MD
LG