لینک های دسترسی

انتقاد از پالیسی های پذیرش مهاجرین در بریتانیا


انتقاد از پالیسی های پذیرش مهاجرین در بریتانیا

پالیسی های سهل در قانون مهاجرین بریتانیا باعث ورود تعداد زیاد پناهندگان به آن کشور شده است. تریسا می، وزیر امور داخلۀ بریتانیا به روز دو شنبه این اشتباه را پذیرفت.

این پالیسی ها تعداد زیاد افراد را قادر می سازد تا بدون داشتن اسناد کافی به آن کشور وارد شوند.

برادی کلارک مسؤول قوای سرحدی بریتانیا به خاطر این مشکل برکنار شد.

تریسا می برای مجلس نمایندگان گفت که در نتیجۀ این اقدامات غیر قانونی، بریتانیا هیچگاهی قادر نخواهد شد تعداد دقیق افرادی را دریابد که وارد آن کشور شده اند.

وزیر داخله گفت که او امر اجرای برنامۀ آزمایشی را برای شش هفته داده بود، اما کلارک بدون اجازه برنامه را برای شش هفتۀ دیگر تمدید کرد.

XS
SM
MD
LG