لینک های دسترسی

Breaking News

جنرال برتانوی از صدر اعظمان سابق برتانیه در مورد جنگ در افغانستان اتنقاد میکند


قوماندان سابق اردوی برتانیه، تونی بلیر و گردون براون، صدراعظمان سابق برتانیه را متهم کرده که آنها بدون داشتن کدام پُشتوانه پولی تعهد کردند عساکر برتانوی را به عراق و افغانستان مستقر سازند.

این موضوع را جنرال ریچرد دانیت در کتاب خود که بزودی منتشر خواهد شد، درج نموده است.

در بخشی ازین کتاب که در روزنامه سندی تلگراف نشر شده است آمده است که آقای بلیر "فاقد شجاعت اخلاقی بود" تا آقای براون را که در آن زمان مسئول خزاین برتانیه بود وا دارد تا مصارف جنگ در عراق و افغانستان را تمویل نماید.

کتاب او به نام "پیشرفت از جبهه" اولین اثری است که از حکومات براون و بلیر به شکل علنی انتقاد میکند.

این جنرال، آقای براون را متهم به این نموده است که گویا او "نخواسته جنگ را طبق توافق حکومت خودش تمویل نماید". او همچنان گفته است که متقاعد ساختن حکومات براون و بلیر در مورد اینکه ارودی برتانیه چه اندازه تحت فشار قرار دارد، مثل این بوده است که "سنگ بزرگی را به یک کوه بلند برد".

جنرال دانیت که بین سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ قوماندان عمومی اردوی برتانیه بود، بعداً منحیث رییس حزب محافظه کار که اکنون رهبری حکومت فعلی را به عهده دارد، ایفای وظیفه میکرد.

XS
SM
MD
LG