لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان بریتانیا با فیسبوک درگیر شده است


پس از انتقادات شدید پارلمان بریتانیا از "کارکرد ناکام" فیسبوک در جلوگیری از پخش خبرهایی دروغ، شبکۀ اجتماعی فیسبوک دوشنبه (۱۸فبروری) گفته است که از وضع مقررات بامفهوم استقبال می‌کند.

قانونگذاران بریتانیایی شبکۀ اجتماعی فیسبوک را به نقض عمدی قوانین بریتانیا محکوم کرده و متصدیان این شرکت را "گانگسترهای دیجیتل" خوانده اند.

پارلمان بریتانیا خواستار آن شده است تا بر شرکت‌های بزرگ تکنالوژی مکلفیت‌های اجباری اخلاقی وضع شود و از پخش و تکثیر خبرهای دروغ و سوء استفاده از اطلاعات کاربران جلوگیری کنند.

کریم پلانت، مدیر پالیسی عامۀ شرکت فیسبوک گفته است که این شبکه از مقررات بامفهوم استقبال می‌کند.

گزارش کمیتۀ دیجیتل، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا ثمرۀ یک و نیم سال تحقیق در مورد نشر و تکثیر خبرهای دروغ از طریق شبکه های اجتماعی به شمول فیسبوک است.

در این گزارش آمده است که فیسبوک ناکام شده است تا مانع شود که روسیه از طریق این شبکۀ اجتماعی در روندهای انتخابات در جهان مداخله و دستکاری نکند.

متصدیان فیسبوک گفته اند که این شبکۀ اجتماعی دیگر آن شرکتی نیست که یکسال پیش بود و به گفتۀ آنان تغییرات بنیادی در روش‌های کار این شبکه رونما شده است.

XS
SM
MD
LG