لینک های دسترسی

کامرون: خروج قوای برتانوی در سال آینده آغاز میشود


دیوید کامرون، صدراعظم برتانیه میگویند حکومت وی خروج عساکر را از افغانستان سال آینده همزمان با آغاز روند خروج قوا توسط ایالات متحده آغاز خواهد نمود.

ولی آقای کامرون به بی بی سی گفته است که تصمیم آنها باید با در نظرداشت وضع در افغانستان اتخاذ گردد. او علاوه نمود که نمیخواهد توقوعات را در مورد خروج قوای برتانوی افزایش دهد.

ولی صدراعظم برتانیه گفت مردم آن کشور باید بدانند که تا سال 2015، برتانیه قطعات جنگی و یا تعداد زیاد عساکر را در افغانستان نگهدارد.

افغانستان به مثابۀ جدی ترین آزمون در اتحاد ایالات متحده و برتانیه مبدل شده است. نُه هزار عسکر برتانوی در چوکات قوای ناتو در جنگ خونینی با شورشیان مشغول میباشند.

در ماه جون، آقای کامرون، صدراعظم برتانیه گفت او میخواهد تمام عساکر برتانوی افغانستان را تا سال 2015 ترک نموده باشند.

طی کنفرانس مشترک مطبوعاتی در قصر سفید، براک اوباما، رئیس جمهور امریکا گفت با آقای کامیرون روی استراتیژی موافقه مینماید.

آقای اوباما گفت "میخواهیم سرعت پیشرفت طالبان را درهم زنیم. قابلیت و توانایی افغان ها را رشد میدهیم تا مسئولیت را در آینده به عهده گیرند. و همکاریی منطقوی را بیشتر خواهیم ساخت."

هیچ ابراز نظری در مورد آغاز روند خروج عساکر امریکایی از افغانستان بتاریخ جولای 2011 صورت نگرفت. آقای اوباما تأکید نمود که چنین تصمیمی بادر نظر داشت وضع اتخاذ خواهد شد.

آقای کامرون گفت دو رهبر تعهد خویش را برای آماده ساختن قوای افغانی دوباره تصریح نموده اند تا آنها مسئولیت امنیتی را بدوش گیرند. ولی کامیرون بر راه حل سیاسی در افغانستان اصرار ورزید.

وی افزوده "و آنانیکه همین اکنون در جنگ اند، اگر خشونت را ترک نموده، روابط را با القاعده قطع نمایند، و قانون اساسی افغانستان را قبول کنند، آنها در افغانستان صلح آمیز سهم خواهند داشت."

هر دو رهبر بر حکومت ایران اصرار ورزیدند تا مسئولیت های بین المللی آن کشور را بجا آورده، و یا هم با فشار روز افزونی بخاطر برنامۀ ذروی تهران مواجه خواهد شد.

نگاه مختصری از روابط گرم دیوید کامیرون و براک اوباما در آغاز کنفرانس مطبوعاتی مشترک دو رهبر به نظر میرسید.

XS
SM
MD
LG