لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا چه تعداد فارسی زبان دارد؟


نقشه جدید اداره سرشماری نفوس ایالات متحده امریکا
نقشه جدید اداره سرشماری نفوس ایالات متحده امریکا
اداره نفوس شماری امریکا نقشه جدیدی را از طریق انترنت به نشر رسانیده است که در آن ساحاتی که زبان به غیر از انگلیسی را حرف میزنند، نشان میدهد. هدف از این نقشه یافتن این ساحات و خدمت به رسانیدن به این جوامع می باشد.

نقشه جدید اداره سر شماری نفوس، مجموعه ای ازمردم را مشخص ساخته است که زبان اول یا مادری شان انگلیسی نیست.

هر نقطه در نقشه زبان ۲۰۱۱ نشان دهنده منطقه ای که در آن یکی از ۱۵ زبان عمده جهان بیشتر در خانه های مردم صحبت میشود.

کامیل رایان، که این ارقام را در اطلاعات اداره سر شماری نفوس امریکا درج کرده است میگوید با فشار یک دکمه، استفاده کننده گان از کمپیوتر میتوانند، اطلاعات دقیق را بر اساس مصاحبات با مردمی بدست آورند که میگویند باوجود زندگی در امریکا، زبان انگلیسی را نمی توانند به خوبی صحبت کنند.

رایان می گوید وقتی روی ساحات جغرافیایی کوچکتر توجه را معطوف میکنید و یا آنرا در صفحه کمپیوتر برجسته میسازید، نقطه ها نشان دهنده تعداد کمتر مردم میشود که نمایانگر ۱۰ در صد و یا بین ۵۰ تا ۷۵ نفر میباشد. این نقشه طوری ترتیب شده است که به شما یک ترکیبی از مردم را که بیک زبان خاص به غیر از انگلیسی در خانه صحبت میکنند، واضح سازد.

زبان های دیگر بیشتر از ۶۰ و نیم ملیون نفر در امریکا به عنوان زبان مادری صحبت میشود شامل هسسپانوی، فرانسوی، کریول فرانسوی، ایتالوی، پرتگالی، آلمانی، روسی، پولندی، فارسی، چینی، جاپانی، کوریایی، تاگولگ، عربی و ویتنامی میباشد.

زبان هسپانوی بر اساس این گزارش بیشترین استفاده را دارد. تکلم به زبان ویتنامی هم در این اواخر افزایش یافته است.

باوجودیکه این نقشه بر اساس سروی های هفت ساله ایجاد شده است اما شامل سر شماری های نفوس در طول سه دهه اخیر هم میباشد. در آن زمان میزان کسانیکه به غیر از زبان انگلیسی صحبت میکردند ۱۵۸ در صد در مقایسه با رشد نفوس بود که به ۳۸ در صد میرسید.

رایان میگوید این نقشه در چندین جهت قابل استفاده است. طور مثال، به گفته رایان اگر شما تجارت دارید و میخواهید امتعه شما به خواست یک جامعه خاص باشد، و زبان جامعه را بلد هستید میتوانید آن جامعه را یافته و خدمات تان را عرضه کنید. به اضافه آن، برای مامورین صحی اضطراری، کار آسان میشود تا شخصی را با خود ببرند که به زبان جامعه آشنا باشد.

رایان میگوید نقشه زبان ۲۰۱۱ برای استفاده در کتابخانه ها و مکاتب هم بدرد بخور میباشد زیرا این موسسات میتوانند پروگرام ها و کورس های را برای بهبود و فرا گرفتن زبان انگلیسی بدسترس مردم قرار دهند.

برای مشاهده این نقشه اینجا کلیک کنید.

گزارشگر: جیسکا برمن، خبرنگار صدای امریکا
برگردان دری: ژیلا سمیعی
XS
SM
MD
LG