لینک های دسترسی

لباس سمبول منزلت واقتدار اجتماعی درآسیای میانه


لباس سمبول منزلت واقتدار اجتماعی درآسیای میانه

در شهرهای آسیای میانه، لباس مردم بیانگر ثروت و نمایندگی از موقف شان را در اجتماع میکند. محل تشریفات در خانه ها نیز با تکۀ ابره (اکات) مزین میگردد.

اخیراً یک نمایشگاه چپن های ساخته شده از تکۀ ابرۀ آسیای میانه در واشنگتن برگزار گردیده بود.

XS
SM
MD
LG