لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالله:برای کنترول وضعیت هلمند اقداماتی گرفته شده


مسوولین محلی هلمند می گویند که نیرو های امنیتی افغان شب گذشته به شش کیکو متری مرکز ولسوالی سنگین عقب نشینی کرده اند.

عبدالله عبدالله، که به روز دوشنبه درجلسه شورای وزیران صحبت میکرد گفت که درمورد وضعیت امنیتی هلمند با مسوولین امنیتی گفتگو کرده است وبرای بهترشدن امنیت این ولایت دست به کارشده اند.

رئیس اجراییه گفت"درمورد ولایت هلمند جلساتی برگزار شده واقدامات عاجل گرفته شده است وآرزو دارم باعملی کردن ا ین اقدامات،وضعیت امنیتی هلمند بهتر شود".

هر چند عبدالله عبداله،درمورد تصامیمی که درمورد هلمند گرفته اند جزئیات بیشتر ارایه نکرد اما گفت که همین اکنون مسوولین امنیتی افغان روی بهتر شدن وضعیت امنیتی هلمند کار میکنند.

از سوی دیگر مسوولین محلی هلمند از سقوط ولسوالی سنگین این ولایت خبر داده اند.

یک تن از مسولین امنیتی این ولایت به صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان به شش کیلومتری مرکز این ولسوالی عقب نشینی کرده اند.

یک تن از کارمندان قوماندانی امنیه هلمند با ذکر نکردن نامش به صدای امریکا گفت که شام روز گذشته بعد از یک درگیری شدید ساختمان ولسوالی سنگین وقوماندانی امنیه آن ولسوالی بدست طالبان افتاده است ونیروهای امنیتی افغان عقب نشینی نموده اند.

منبع میگوید که درحدود ۱۶۰ پولیس دراین ولسوالی در محاصره قرار دارند.

سنگین سقوط نه کرده

میرزاخان رحیمی والی ولایت هلمند ادعا های مبنی بر سقوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند را بی اساس خوانده و گفته است که تاسیسات این ولسوالی هنوز هم در کنترول نیروهای افغان قرار دارد.

اقای رحیمی که به روز دوشنبه در مقر ولایت هلمند در شهر لشکرگاه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که هنوز هم نیروهای امنیتی افغان در مقابل مخالفین مسلح دولت به شدت درحال جنگ اند.

والی هلمند گفت که در نبرد ولسوالی سنگین، تلفات زیادی به مخالفان مسلح وارد گردیده است، اما او در این مورد امار ارایه نه کرد.

والی هلمند گفت که در هماهنگی با حکومت مرکزی برای تامین امنیت ولایت هلمند اقدامات تازه ی را روی دست گرفته است.

اقای رحیمی اظهارات اخیر معاون والی و مقامات شورا ولایتی هلمند را نظریات شخصی انها عنوان کرد.

اما محمد جان رسول یار،معاون والی هلمند به صدای امریکا گفت که هنوز هم ساختمان ولسوالی وقوماندانی امنیه بدست نیروهای امنیتی افغان است وطالبان مسلح فقط بازار این ولسوالی را تحت تسلط خود درآورده اند.

آقای رسول یار،روز گذشته ازطریق رسانه در یک نامه سرگشاده عنوانی رئیس جمهورنگرانی اش را از وضعیت امنیتی هلمند ابراز نمود.

معاون والی هلمند میگوید که دراین نامه گفته است که در چهار روز گذشته درحدود ۹۰ تن از نیروهای امنیتی افغان درجنگ رویا روی با طالبان مسلح کشته شده اند.

دراین نامه رسول یار،گفته است که درحال حاضر ولسوالی سنگین در حال سقوط است واگر توجه جدی به این ولایت صورت نگیرد ممکن ولایت هلمند کاملا بدست مخالفین مسلح دولت بیفتد.

"جناب رئیس جمهور همین اکنون که به شما نامه مینویسم ولسوالی سنگین درحال سقوط است وشب گذشته ۴۴ تن از نیروهای امنیتی کشته شده اند اما حقیقت را کسی به شما نمیرساند همین اکنون درگیری شدید میان نیروهای امنیتی وطالبان مسلح دربازار ولسوالی سنگین وبه ساختمان ولسوالی وقوماندانی امنیه آغاز شده ولوای این ولسوالی توان آنرا ندارد وفقط چشم ما به طرف شما است آرزو داریم که ولسوالی سنگین وهلمند را نجات بدهید."

معاون والی هلمند دراین نامه تاکید کرده است که اگر هلمند سقوط نماید دوباره گرفتن آن مانند کندز کار آسانی نیست.

XS
SM
MD
LG