لینک های دسترسی

Breaking News

۱.۳ میلیون کودک افغان کارهای شاقه می‌کنند


وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، می‌گوید که کودکان این کشور با خطر قاچاق، استفاده ابزاری در جنگ‌ها و مواد مخدر روبه رو استند .

نجیب اخلاقی، رئیس سکرتریت اطفال این وزارت گفت که وضعیت امنیتی و اقتصادی، روی زندگی تمام شهروندان به ویژه کودکان تأثیرات منفی گذاشته است و برای رسیدگی به وضعیت کودکان افغان به همکاری جدی سازمان‌های جهانی نیاز است.

آقای اخلاقی، افزود: "به صورت کل بر اساس آخرین آمار ۱.۹ میلیون کودک کارگر داریم در افغانستان، از این ۱.۹ میلیون طفل کارگر، ۱.۳ میلیون طفل کار شاقه انجام می‌دهند، کاری که خلاف قانون هست و در کنوانسیون‌های حقوق طفل منع قرار داده شده".

آقای اخلاقی، گفت که قوانین افغانستان نیز کارهای شاقۀ کودکان را منع قرار داده و کارمندان اجتماعی این وزارت، در پی مستندسازی قضایای عاملان کارهای شاقۀ کودکان استند که در نهایت با همکاری پولیس این گونه افراد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

اما به گفتۀ اخلاقی، روزانه از وضعیت کودکان از سراسر افغانستان گزارش‌ها به صورت آنلاین به این وزارت می‌رسد و قضایای آن نیز پیگیری می‌شود.

او گفت که این وزارت، برای محافظت از کودکان، به ویژه کودکان کارگر، اقداماتی انجام داده اند که از این جمله قرارگرفتن ۲۸هزار کودک تحت برنامه‌های محافظتی قرار گرفته اند.

این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به همکاری نهاد War Child Canada امروز از روز جهانی کودک در کابل جشن گرفتند .

XS
SM
MD
LG