لینک های دسترسی

Breaking News

بیش از ۶۰ کودک با مادران زندانی شان در محبس کابل


مسوولین کمیسیون مستقل حقوق بشر، نگهداری اطفال با مادران شان در زندان را خلاف قوانین بشری دانسته و می گویند که طی پانزده سال گذشته هیچ راه حلی در قوانین برای این مشکل بشری پیشبینی نشده است.

به اساس ارقامی که مسوولین زندان زنانه بادام باغ ارایه کرده اند هم اکنون بیش از ۶۰ طفل با مادران شان که بخاطر جرایم مختلف به زندان افتاده اند در محبس بسر می برند.

زنان زندانی در محبس زنانه بادام باغ کابل می گویند که اطفال پاین تر از شش سال شان با آنان در این زندان بسر می برند.

شبانه یک زن زندانی است. او می گوید "دخترکم سه ساله است،پیشم است،‌ دو هفته سه هفته پیش مه می باشد باز یک دو هفته سه هفته پیش خوارکم روانش می کنم."

ستاره، زن جوان دیگری است که در محبس بادام باغ با طفل حدود یک ساله اش بسر می برد. او می گوید،‌ دو طفل دیگر نیز دارد که در بیرون از زندان در بی سرنوشتی بسر می برند.

ستاره می گوید "من مجبور شدم که یک جای بیگانه اولاد خود را بمانم، در زندان یک طفل ام که عروسی کردیم بدنیا آمده با من است، حالا هفت ماه یا هفت و نیم ماه می شود، دو طفل دیگرم در بیرون سرگردان هستند، پیش مادر خود هم مانده نمی توانم، پیش خسران نو خود هم مانده نمی توانم."

این زن زندانی می گوید که وضعیت صحی طفل اش که با وی در محبس بسر می برد نیز خوب نیست و نیاز به تداوی دارد.

او می گوید "شکایتی که است این طفل من نفس تنگی دارد، کم خون هم است، جای و امکاناتی که برای یک طفل معصوم لازم است چنین چیزی اینجا نیست."

نقض حقوق بشر

مسوولین کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند که بصورت مکرر محابس و محلات صلب آزادی را بررسی می کنند و این کمیسیون نگهداری اطفال را که بدون جرم با مادران شان در زندان به سر می برند خلاف قوانین بشری می دانند و می گویند که نیاز است که راه حلی به این مشکل جستجو گردد.

داکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون اما می گویند که در قانون برای اطفالی که مادران شان بخاطر جرایم مخلتف به زندان می روند هیچ موردی پیشبینی نشده است.

آقای بیدار گفت اکثریت حقوق اطفالی که با مادران خود در زندان بسر می برند صلب می شود.

آقای بیدار گفت "طبعا تمام حقوق بشری این طفل که دارای رشد مناسب جسمی و فیزیکی و روانی باشند در آنجا محدود می شود،‌ طبعا در یک محوطه بسیار محدود کلان می شود، از تمام مسایلی که در بیرون است برخوردار نیستند‌، از حق تفریح، حق صحت و حق غذا و لباس مناسب و تمام تاثیراتی که بر این اطفال رخ می دهد تاثیر خود را دارد."

وی گفت که این مساله را با مسوولین دولتی شریک کرده اند و اما مسوولین همیشه از کمبود وسایل و امکانات خود برای حل این مشکل حکایت کرده است.

از سوی دیگر، رحیمه یوسفی، مسوول زندان زنانه بادام باغ در مورد امکاناتی که در این زندان برای اطفال زنان زندانی وجود دارد چنین گفت "اینها صرف بیرون رفته نمی توانند، تمام امکانات برای شان اینجا میسر است، نان شان ۲۴ ساعت حواله است، چای صبح، نان چاشت، نان شب، کودکستان برای شان است، وسایل بازی و ساعتیری در کودکستان است، شیر و بسکیت برای شان می دهند، استاد دارند، لت و کوب شکنجه در این زندان نیست که بالای روحیه اطفال شان تاثیر کند."

خانم یوسفی می گوید که هم اکنون ۶۰ طفل زیر سن شش سال با مادران محبوس خود در زندان اناثیه بادام باغ بسر می برند.

XS
SM
MD
LG