لینک های دسترسی

نجات تمامی معدن چیان گیرمانده در چیلی


نجات تمامی معدن چیان گیرمانده در چیلی

عملیات نجاتی که تمام جهان را به تماشا گذاشته بود، با نجات یافتن 33 گیرمانده در معدن مس چیلی پایان یافت.

لویس ارزوا، باشی کارگران در روز فروریختن معدن بتاریخ 5 اگست، بعد از سپری شدن 24 ساعت از آغاز بیرون کشیدن سایر کارگران، بطور محفوظ بیرون کشیده شد.

اورزوا امتیاز آرام نگهداشتن زیردستانش را در جریان کار شاقه برای مدت دوماه، کسب نمود.

تمام عملیات نجات بدون وقفه در سراسر جهان بنشر رسید.

XS
SM
MD
LG