لینک های دسترسی

Breaking News

نجات تمامی معدن چیان گیرمانده در چیلی


نجات تمامی معدن چیان گیرمانده در چیلی
نجات تمامی معدن چیان گیرمانده در چیلی

عملیات نجاتی که تمام جهان را به تماشا گذاشته بود، با نجات یافتن 33 گیرمانده در معدن مس چیلی پایان یافت.

لویس ارزوا، باشی کارگران در روز فروریختن معدن بتاریخ 5 اگست، بعد از سپری شدن 24 ساعت از آغاز بیرون کشیدن سایر کارگران، بطور محفوظ بیرون کشیده شد.

اورزوا امتیاز آرام نگهداشتن زیردستانش را در جریان کار شاقه برای مدت دوماه، کسب نمود.

تمام عملیات نجات بدون وقفه در سراسر جهان بنشر رسید.

XS
SM
MD
LG