لینک های دسترسی

Breaking News

در روزنامه های امریکا: جایگاه اقتصادی چین در افغانستان


در روزنامه های امریکا: جایگاه اقتصادی چین در افغانستان

صفحه انترنتی دلا ڤیر: صادرات و یا اموال ساخت چین در بازار های بزرگ افغانستان.

صفحه انترنتی دلا ڤیر گزارشی از آژانس اسوشتید پرس را مبنی بر سرمایه گذاری عظیم چین در افغانستان بچاپ رسانیده و میگوید در هر گوشه و کنار افغانستان مخصوصاً در شهر های بزرگ که به بازار ها میروید صادرات و یا اموال ساخت چین را مشاهده میکنید.

در شهر کابل تعمیر ده منزله شفاخانه جمهوریت با مصرف ۲۵ ملیون دالر توسط کارگران چینی اعمار شده است. در مقابل سفارت چین در کابل همه روزه صف طویلی از تجار برای اخذ ویزا منتظر میباشند.

اسوشیتد پرس میگوید در حالیکه ایالات متحده و ناتو برای با ثبات ساختن افغانستان میجنگند، چین جایگاه اقتصادی خود را با چندین سرمایه گذاری برجسته در پروژه های بازسازی، در آنکشور وسعت بخشیده است. و در سال ۲۰۰۷ با اخذ قرار داد استخراج معدن مس عینک با پرداخت ۳.۵ ملیارد دالر، چین بزرگترین سرمایه گذار خارجی در افغنستان محسوب میشود.

اسوشیتد پرس میگوید ایالات متحده در مورد این سرمایه گذاری های چین خوشبین میباشد و از قول گوردن دگید، سخن گویی وزارت خارجه امریکا میگوید که عمل خوبی است و ما از تمام جامعه بین المللی میخواهیم تا در انکشافات اقتصادی افغانستان علاقه بگیرند.

اسوشیتد پرس بعداً منافع چین را در این سرمایه گذاری ها به بحث گرفته و میگوید این عمل چین نه تنها یافتن دسترسی به منابع تجارتی و ذخایر معدنی افغانستان میباشد، بلکه امنیت نیز در سرحدات غربی آنکشور نقش بسزایی دارد.

زیرا در غرب چین که ولایت وسیع ژینجیانگ میباشد، مردم جدایی طلب اویغور زندگانی دارند که با حکومت در جنجال میباشند و چین خواهان کشور با ثبات و با صلح در آنطرف سرحدات غربی خود میباشد.

اسوشتید پرس در مورد منافع افغانستان از داشتن روابط نزدیک با چین از قول کرستین له میر، تحلیل گر مسایل امنیتی میگوید که افغانستان میداند که ایالات متحده شریکی زود گذر خواهد بود و به همین برای داشتن یک شریک پایدار در منطقه علاقمند میباشد.

روزنامه تلگراف چاپ بریتانیه در شماره ۴ جولایی خود مقالۀ را در مورد ستراتیژی خروج عساکر بریتانوی از افغانستان بچاپ رسانیده و میگوید:

دیوید کامرون، صدراعظم بریتانیه میگوید عساکر محاربوی بریتانیه باید تا سال ۲۰۱۵ از افغانستان خارج شوند ولی وی اضافه میکند که بریتانیه همچنان به حضور دیپلوماتیک خود در آن کشور جنگ زده ادامه خواهد داد. و تعدادی از عساکر بعد از سال ۲۰۱۵ هم برای تعلیم دهی نیرو های امنیتی افغانستان در آنکشور باقی خواهند ماند.

روزنامه تلگرف میگوید صدر اعظم بریتانیه طی صحبتی با خانم یکی از عساکر مقتول در افغانستان اظهار داشت که افغانستان بزرگترین آزمون کاری وی بوده و همواره در خاطر وی قرار دارد. روزنامه میگوید کامرون ستراتیژی خروج را زمانی تعین نمود که بخاطر عدم وضاحت در این موضوع بر حکومت وی فشار وارد آمد.

روزنامه دیر شپیگل چاپ آلمان مقالۀ را تحت عنوان دلیل حقیقی موجودیت ما در افغانستان بچاپ رسانیده و میگوید ناتو به ده ها هزار عسکر را به افغانستان فرستاده و به ده ملیارد یورو را در این راه بمصرف رسانیده است، ولی سوال میکند که چرا؟

روزنامه دیر شپیگل از قول روری ستیوارت، عضو پارلمان بریتانیه میگوید وی دو سال قبل برای اشتراک در یک کنفرانس مربوط به افغانستان به استونیا مسافرت نموده بود و در آنجا وی با جنرال های آلمانی، دیپلومات های ایتالوی و نماینده متفکر اروپایی به مذاکره نشست و فقط سه افغان در آنجا حضور داشتند که از امریکا آمده بودند. ستیوارت میگوید بما خاطر نشان شد که هیچ راه حل نظامی وجود ندارد و بیاناتی در مورد یک روش جامع ارائه شد که شامل انکشافات اقتصادی و اداره سالم بود.

روزنامه دیر شپیگل از قول روری ستیوارت، عضو پارلمان بریتانیه میگوید وی پیشنهاد داد که نه تعداد قوا در افغانستان افزایش یابد و نه خروج کامل صورت گیرد، بلکه یک حضور طولانی ولی کم رنگ باید در نظر گرفته شود. و اما ستوارت میگوید ما چرا این مباحثات را میکنیم و در این مقاله جوانب مختلف را بررسی میکند. وی میگوید برای استونیایایی ها، افغانستان نقشی در آینده شان ندارد، آنان فقط برای جلب روابط با ناتو و خاصتاً امریکا در این امر دخیل شده اند.

استورات در این مقاله چاپ دیر شپیگل دلایل تصمیم گیری بارک اوباما را برای افزایش قوا به بررسی گرفته و میگوید وی تحت فشار اردو این کار را انجام داده است ولی حتی متعهد ترین عسکر ایالات متحده بر این باور است که بدون یک حکومت موثر و محبوب افغان هیچ راه دیگری برای موفقیت ستراتیژی و اهداف وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG