لینک های دسترسی

Breaking News

ادامهُ فعالیت های انترنتی گوگل در چین


A

گوگل می گوید قرار داد فعالیت هایش در کشور چین تجدید گردیده است.

گوگل می گوید قرارد فعالیت هایش در کشور چین تجدید گردیده است.

این کمپنی انترنت که در امریکا مرکزیت دارد به روز جمعه این موضوع را خبر داده و به هفته ها تبصره در مورد اینکه آیا گوگل اجازهٌ دوام همکاری را با چین خواهد داشت، خاتمه داد.

گوگل گفت لایسنسش با چین تجدید گردیده و به عرضهٌ خدمات مثل تحقیقات از طریق انترنت و خدمات دیگر ادامه می دهد.

حکومت چین تا کنون در این مورد بصورت علنی تبصره ننموده است.

XS
SM
MD
LG