لینک های دسترسی

Breaking News

چین در تلاش نزدیکتر ساختن افغانستان و پاکستان است


چین، خواهان میزبانی یک نشست سه جانبه با پاکستان و افغانستان در اواخر ماه می در بیجینگ است تا بااستفاده از فشار های دیپلوماتیک خود، در بهبود روابط میان دو کشور همسایه ممد واقع شود.

یاو جینگ، سفیر چین در پاکستان روز سه شنبه در یک کنفرانس غیررسمی نمایندگان حکومت سه کشور و تحلیلگران در اسلام آباد گفت که بیجینگ از ۲۰۱۵به اینسو چندین دور مذاکرات میان سه کشور را برگزار کرده که هدف آن کاهش کشیدگی ها میان اسلام آباد و کابل، بهبود امنیت و همکاری اقتصادی و مبارزه علیه دهشت افگنی میان چین، افغانستان و پاکستان می باشد.

یاو جینگ تصریح کرد که بدون مشارکت و انکشاف مشترک کشور های همسایه به شمول پاکستان و افغانستان، بیجینگ نمی تواند به پیشرفت غرب چین تحت برنامۀ جهانی یک کمربند یک راه، نایل آید.

سفیر افغانستان در پاکستان در این نشست گفت که موانع موجود در فرا راه تجارت و ترانزیت به افغانستان از مسیر پاکستان، به خاطر تعاملات و نشست های اخیر، به گونۀ قابل ملاحظه یی کاهش یافته است.

عمرزاخیلوال، با ابراز خوشبینی از نشست روز دوشنبۀ مقامات أفغان و پاکستانی در اسلام آباد گفت که اکنون مقامات نظامی افغان و پاکستان بیشتر به گونۀ مستقیم با هم ارتباط خواهند داشت و برای حل و فصل تنش های ایجاد شده در امتداد خط دیورند، "از مذاکرات مستقیم استفاده خواهند کرد.

جوانب افغانستان و پاکستان روز دوشنبه روی چهارچوب برنامۀ عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی، به توافق رسیدند.

ناصر جنجوعه، مشاور امنیت ملی پاکستان
ناصر جنجوعه، مشاور امنیت ملی پاکستان

ناصر جنجوعه، مشاور امنیت املی پاکستان در این کنفرانس گفت که دیپلوماسی موثر چین در تسهیل تنش های منطقه یی کمک می کند و تاکید کرد تا دو کشور (افغانستان و پاکستان) سیاست های خود را از روابط اقتصادی مجزا سازند.

آقای جنجوعه گفت "پاکستان و افغانستان می باید با ایجاد دهلیز تجارتی، مکمل همدیگر باشند. با کمک چین، افغانستان و پاکستان به یکدیگر ارزش قایل شوند و از این فرصت استفاده کنیم. بیاید به گونۀ سازنده با همدیگر در تعامل شویم، اگر برای خود مان نشویم بیایید برای فرزندان مان، در تعامل شویم."

روابط میان اسلام آباد و کابل به ویژه در چند سال اخیر به خاط ادعاهای استفادۀ طالبان و شبکه های دهشت افگن از خاک پاکستان علیه نیرو های امنیت افغان و بین المللی در افغانستان به تیرگی گراییده و روابط تجارتی و اکمالاتی نیز پس از ایجاد دهلیز های تجارتی با هند و کشور های آسیای میانه، اتکای انتقالاتی و تجارتی افغانستان بر پاکستان کاهش یافت.

حمایت از فرا خوان صلح حکومت افغانستان

مشاور امنیت ملی پاکستان و سفیر چین در اسلام آباد، از فراخوان صلح رئیس جمهور محمد اشرف غنی به طالبان، استقبال کردند.

آقای جنجوعه گفت که این نخستین بار است که همچو یک ابتکاری صورت می گیرد که به احیای صلح یک فرصت ایجاد می شود. ما به خاطری در افغانستان ناکام شدیم که همه گان جنگ را در آن کشور سرمایه گذاری کرده اند. این نخستین بار است که روی صلح کار می کنیم."

چین از لحاظ اقتصادی نیز در افغانستان دخیل است اما دخالت فعال سیاسی بیجینگ به خاطری جلوگیری از نفوذ بیشتر گروه های تندرو مانند داعش است تا پس از پیدا کردن جای پا در افغانستان، دامنه یی اش را به منطقۀ غرب چین گسترش ندهد.

آقای جینگ، سفیر چین در پاکستان گفت " دهشت افگنی یک مشکل منطقه یی است و فکر می کنم که یک مشکل منطقه یی نیاز به رسدیگی منطقه یی دارد. لذا چین، بدون شک می خواهد افغانستان و پاکستان را یکجا با سایر شرکای منطقه یی دخیل سازد تا موفقانه با آزمون های دهشت افگنی تعامل و رسیدگی کنیم."

XS
SM
MD
LG