لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش چین برای تقویت ثبات در افغانستان


به نظر می رسد که انتقال تاریخی سیاسی در افغانستان، چین را ترغیب کرده است تا تلاش های دیپلوماتیک خود پس از پایان ماموریت جنگی ناتو در آن کشور تسریع بخشیده و در راستای حفظ دستآورد های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، افغانستان را کمک کند.

چین به تازگی شاهد خشونت های مرگبار در ساحۀ خود مختار شین ژیانگ بوده است، ساحۀ مسلمان نشینی که در نزدیکی افغانستان و پاکستان واقع شده است. بیجینگ به این گمان است که جدایی طلبان اویغور در شین ژیانگ با تندروان مستقر در ساحات نا امن افغانستان و پاکستان ارتباط دارند.

ناظران می گویند که دخالت فزایندۀ چین در عرصۀ سیاسی در منطقه از نگرانی ها آن کشور به خاطر بی ثباتی در افغانستان و حضور تندروان مخالف چین در ساحات مرزی پاکستان ناشی می شود که به باور آنان می تواند پس از خروج سربازان ناتو از افغانستان، تنش ها را در شین ژیانگ داغتر بسازد.

دپلومات ها، نخبگان و سیاسیون افغانستان، پاکستان و چین در این هفته در اسلام آباد، چگونگی تقویت دستاورد های سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان را به بحث گرفتند. سون ویدونگ، سفیر چین در پاکستان به ادامۀ پشتیبانی کشورش از افغانستان وعده سپرد.

چین به انکشاف روابط سرتاسر خوب همسایگی با افغانستان و حفظ همکاری با حکومت جدید آن کشور ادامه خواهد داد. چین آماده است با جامعۀ جهانی از افغانستان حمایت کند تا آن کشور انتقال سیاسی را به گونۀ آرام تکمیل کند و نیز افغانستان را در نیل به صلح وانکشاف پایدار در آیندۀ نزدیک، کمک کند.

سفیر چین همچنان از تلاش های پاکستان برای ترویج مفاهمه، همکاری و بهبود روابط با افغانستان تمجید کرده، گفت "طوریکه می بینم، همکاری سه جانبه میان چین، افغانستان و پاکستان با فرصت های جدیدی روبرو است ... دهشت افگنی، افراطگرایی دینی و جدایی طلبی تهدید مشترک همۀ مان است."

او افزود "ما باید آن تهدیدات را با هماهنگی نزدیکتر سرکوب کنیم. چین آمادۀ تقویت همکاری با پاکستان و افغانستان در زمینۀ آموزش کارمندان و تبادلۀ مهارت های تخنیکی در مبارزه با دهشت افگنی و مخدرات است که سود مشترک امنیت ملی همۀ مان است."

جانان موسی زی، سفیر افغانستان در پاکستان گفت که افزایش سرمایه گذاری چین در کشورش، برای بهبود اقتصاد کمک کننده است. آقای موسی زی تصریح کرد که حکومت جدید افغانستان مصمم است تا روند پرمفهوم صلح را با مخالفین مسلح به شمول طالبان در پیش گیرد.

به گفتۀ آقای موسی زی "در حالیکه این هدف را دنبال می کنیم، متکی به حمایت دوستان و شرکای خویش به شمول چین و پاکستان خواهیم بود."

مشاور صدر اعظم پاکستان در امور امنیت ملی تاکید کرد که اسلام آباد دیگر طالبان افغان را حمایت نکرده و به این باور است که برگشت آن گروه به قدرت از طریق زور، به زیان امنیت ملی پاکستان خواهد بود.

سرتاج عزیز همچنان بر اهمیت افزایش دخالت و همکاری چین در همه عرصه ها در افغانستان تاکید کرد.

آقای سرتاج عزیز گفت "هر دو پی برده ایم که دهشت افگنی، افراطگرایی و مخدرات، تهدیدات جدی اند و باورمندیم که این همه از ورای تلاش های هماهنگ باید خنثا شود ... با درک درس های تاریخی، پاکستان همواره تاکید کرده است که نباید سالهای ۱۹۹۰ در افغانستان تکرار شود."

بیجینگ در یک دهۀ گذشته فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری خود را در افغانستان گسترده ساخته و بزرگترین سرمایه گذار خارجی در آن کشور است، اما از دخالت عمیقتر در امور آن کشور پرهیز کرده است.

تحلیلگران می گویند که با نزدیک شدن زمان خروج نیرو های ناتو از افغانستان، چین زمینه های بی ثباتی را در افغانستان حس می کند، تهدیدی که میتواند امنیت داخلی چین و رشد اقتصاد آن کشور را متضرر سازد.

XS
SM
MD
LG