لینک های دسترسی

آژانس خبررسانی دولتی چین گزارش می دهد که پولیس بیش از 1200 تن را توقیف و 300 کیلوگرام مواد مخدر را در سرکوبی سراسری فروش مواد مخدر ضبط کرده است.

آژانس خبررسانی سینهوا خبر میدهد که مقامات از فروش مواد مخدر از طریق انترنت بعد از آن آگاهی حاصل کردند که مواد مخدر در شهر های غربی لانژو و شیان از طریق انترنت به فروش می رسید.

سینهوا حاکی است که افراد تازه در صورتی می توانند در این شبکه ها جذب شوند که توسط استفاده کنندگان قبلی معرفی شوند.

XS
SM
MD
LG