لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش رهبران چین برای کند ساختن رشد اقتصاد آن کشور


مقام های چینی می گویند که اقتصاد آن کشور سال گذشته نیز با اندکی بطائت از سال پیش، بدون تغییر ۷.۷ در صد رشد داشت.

از سال ۱۹۹۹ به اینسو چین در دو سال گذشته پایینترین میزان رشد را داشته است.
کندی رشد اقتصاد در چین در نتیجۀ یک سلسله اقدامات عمدی اصلاحی رهبران آن کشور صورت می گیرد.

رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۳ اندکی بطی تر از سال پیشتر از آن بود، اما هنوز هم میزان رشد آن کشور در مقایسه با جاپان، ایالات متحده یا اروپا سریعتر است.

مقام های چینی برای کند ساختن رشد اقتصادی کشور شان به سرعت دست به کار شدند، با آنهم نتیجۀ تلاش های آنان رشد ۷.۵ درصدی اقتصاد را نشان می داد.

ما جیانتانگ، رئیس ادارۀ ملی احصائیۀ چین می گوید که نگهداشتن رشد اقتصاد به ۷.۷ در صد و افزایش ۲.۶ در صدی بهای کالا ها کار ساده یی نیست، اما چین این کار را انجام داده است. او اضافه می کند که چنین چیزی در سرتاسر جهان منحصر به فرد است.

این مقام چینی می گوید که توانمندی چین برای حفظ ثبات رشد اقتصادی موثریت تلاش های حکومت مرکزی را برای ترویج اصلاحات برجسته می سازد که رفته رفته این اصلاحات اقتصاد چین را عیار خواهد ساخت.

اقتصاد چین تا سالیان اخیر نیز رشد بیشتر از ده در صد را نشان می داد که از سرمایه گذاری هنگفت و اتکا به صادرات ناشی می شد. اما اکنون، چین در تلاش مبدل ساختن این الگو است و می خواهد که بر رویکرد بیشتر متوازن میان صادرات و تقاضای داخلی تمرکز کند.

خطرات رشد غیر عادی

رهبران اقتصادی چین در تلاش اقتصادی استند که کمتر متکی به ادارۀ دولت باشد و بیشتر نقش را در آن بازار آزاد بازی کند.

اقتصاد دانان انتظار می برند که رشد اقتصادی چین در سالیان آینده نیز شاهد کندی رشد باشد، اما سرعت بطائت رشد به چندین عامل بستگی دارد.

تحلیلگران می گویند که یکی از چالش های بزرگ اقتصادی چین در سال روان مدیریت قروض رو به افزایش حکومات محلی در آن کشور است.

چین می گوید که حکومات محلی آن کشور حدود سه تریلیون دالر مقروض است و حکومت مرکزی در تلاش سختگیرانه تر ساختن دادن اعتبار بانکی و اعمال فشار بر وام دهندگان تنظیم نا شده است که به عنوان بانک های پنهان شناخته می شوند.

شن جیانگوانگ، اقتصاد دان در نهاد پژوهشی میژوهو می گوید که بزرگترین خطر در سال روان برای چین، نزول تند سرمایه گذاری در آن کشور خواهد بود.

اصلاحات در حالیکه فرصت ها را ایجاد می کند، رشد را نیز بطی ساخته می تواند. چین از دیر باز، ارزیابی مقامهای محلی را به توانایی رشد اقتصادی آن کشور ربط داده است.

اما حکومت مرکزی اکنون تمرکز را از رشد اقتصادی به موارد دیگر، چون حفاظت از محیط زیست و قدرت دادن مقامهای محلی برای زیر اداره گرفتن قرضه در ساحات زیر ادارۀ شان معطوف کرده است.

در عین حال، تحلیلگران می گویند که احیای اقتصاد امریکا و بهبود اقتصادی در اروپا ممکن بازار صادارتی چین را به گونه یی پر رونق سازد.
XS
SM
MD
LG