لینک های دسترسی

Breaking News

نامعلومی در قضایای کتاب فروشان ناپدید شده در هانگ کانگ


آزادی مطبوعات در هانگ کانگ بر سفر دو روزه فیلیپ هاموند، وزیر خارجه برتانیا را در حالی سایه افگنده بود که ناپدید شدن کتابفروشان در آن شهر رو به افزایش است.

برتانیا کنترول این کالونی را در سال ۱۹۹۷ به چین دوباره با تعهد واگذار شد که حکومت چین تحت یک کشور و دو سیستم ویژه اداری در منطقه حاکم باشد.

آقای هاموند در مورد ناپدید شدن لی بو، ناشر کتابی تنقیدی رهبران چینی که از هفته گذشته به این سو سراغ از او نیست، صحبت کرد.

هاموند گفت "لی بو- دارای پاسپورت برتانیایی بوده و او ناپدید شده است. ما از مقامات هانگ کانگ و چین می خواهیم تا اگر هر معلومات راجع به بودو باش او داشته باشند، به طور فوری ارایه بدارند."

لی ۶۵ ساله، شریک یک کتابفروشی می باشد که کتاب ها در مورد زندگی شخصی رهبران را به فروش می رساند.

لی، پنجمین شخصی است ازشرکت های چاپ و نشر کتاب می باشد که ازماه اکتوبر به این سو ناپدید شده است. سرنوشت چهار تن دیگر نیز تا هنوز معلوم نیست.

تام لیندراز انجمن ناشران در آسیا (SOPA) روی آنچه او آن را فقدان تصمیم گیری حکومت هانک کانگ عنوان کرد، نگرانی خود را ابراز کرد.

لیندراز گفت "می دانیم که رئیس اجرایی هانگ کانگ بیان داشته است که بازداشت یک کتابفروش بدون آگاهی و بازداشت پولیس غیرقانونی است اما این مقام تا حال کدام واکنش مستقیم را راجع به أوضاع ابراز نداشت و با مقامات بیجینگ نیز صحبت نکرده است. اوضاع بسیار وخیم است زیرا یکی از مسایل مورد توجه هانک کانگ تطبق قانون و آزادی بیان است."

درهفته های اخیر، رسانه های چین ، سرمقاله انتقادی را در مورد شرکت چاپ و نشر لی به نشر رسانیده است که حاکی از محتویات تحریک آمیز برای چین بوده باشد.

حکومت چین هیچگونه معلومات را درمورد محلی نگهداری کتابفروشان ناپدیده شده ارایه نداشته اند. زمانی که در مورد این موضوع سوال شد، مقامات چینیایی بیان داشتند که هر شهروندی که هانک کانگ تولد می شود، شهروند چین است و از مداخله هر کشور در أمور داخلی خود هشدار دادند.

XS
SM
MD
LG