لینک های دسترسی

تقاضای چین از جاپان برای اطلاعات دقیق در مورد انتشار شعاع رادیو اکتیف


تقاضای چین از جاپان برای اطلاعات دقیق در مورد انتشار شعاع رادیو اکتیف

حکومت چین به روز پنجشنبه از جاپان خواست تا اطلاعات دقیقی را در مورد میزان تشعشات رادیواکتیف از دستگاه سوخت ذروی صدمه دیده فوکوشیما در اختیار آن کشور قرار دهد.

بیجینگ همچنان از مردم هراسان چین که برای خریداری نمک آیودین دار هجوم برده اند خواسته است تا این عمل را متوقف نمایند.

جیانگ یو سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: جاپان باید اطلاعات دقیق را با جزئیات آن در مورد میزان نشر شعاعی که به صحت ضرر میرساند منتشر نماید. وی از مردم چین نیز تقاضا نمود تا هراسان نشده و آرام باشند.

سخنگوی حکومت چین همچنان تائید نمود که چین ۲۰ هزار تن تیل خاک و دیزل را به جاپان ارسال خواهد داشت.

قبلاً بیجینگ تعهد نموده بود که به ارزش چهار و نیم ملیون دالر کمپل، خیمه و چراغ های اضطراری را منحیث مساعدت های بشری به جاپان اختصاص داده است و ۱۵ نجات دهنده را هم برای جستجوی قربانیان به آنکشور فرستاده است.

XS
SM
MD
LG