لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای چین از جاپان برای اطلاعات دقیق در مورد انتشار شعاع رادیو اکتیف


تقاضای چین از جاپان برای اطلاعات دقیق در مورد انتشار شعاع رادیو اکتیف

حکومت چین به روز پنجشنبه از جاپان خواست تا اطلاعات دقیقی را در مورد میزان تشعشات رادیواکتیف از دستگاه سوخت ذروی صدمه دیده فوکوشیما در اختیار آن کشور قرار دهد.

بیجینگ همچنان از مردم هراسان چین که برای خریداری نمک آیودین دار هجوم برده اند خواسته است تا این عمل را متوقف نمایند.

جیانگ یو سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: جاپان باید اطلاعات دقیق را با جزئیات آن در مورد میزان نشر شعاعی که به صحت ضرر میرساند منتشر نماید. وی از مردم چین نیز تقاضا نمود تا هراسان نشده و آرام باشند.

سخنگوی حکومت چین همچنان تائید نمود که چین ۲۰ هزار تن تیل خاک و دیزل را به جاپان ارسال خواهد داشت.

قبلاً بیجینگ تعهد نموده بود که به ارزش چهار و نیم ملیون دالر کمپل، خیمه و چراغ های اضطراری را منحیث مساعدت های بشری به جاپان اختصاص داده است و ۱۵ نجات دهنده را هم برای جستجوی قربانیان به آنکشور فرستاده است.

XS
SM
MD
LG