لینک های دسترسی

Breaking News

خروج فعال نابینای چینایی از سفارت ایالات متحده در بیجنگ


مقامات ایالات متحده می گویند که فعال چینایی مخالف سیاست های حکومت که از حبس در منزل فرار کرده و به سفارت ایالات متحده رفته بود، برای به دریافت کمک های طبی، آنجا را ترک کرده و می خواهد با خانوادۀ خود ملحق شود.

مقامات امریکایی گفتند که این فعال نابینای چینایی از ایالات متحده خواستار پناهندگی سیاسی نشده است.

هلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده که مصروف سفر دو روزه از چین است، گفت که او از این خوشحال است که مقامات امریکایی قادر به تسهیل اقامت و خروج وی از سفارت ایالات متحده به طریقی شده اند که بازتاب دهندۀ انتخاب خودش و ارزش های ما بوده است.

مذاکرات و گفتگوها میان مقامات امریکایی و چین قرار است روز پنجشنبه آغاز شود.

صبح روز چهار شنبه شبکۀ خبری دولتی چین گزارش داد که چین مدت شش روز را در سفارت ایالات متحده به سر برده است.

وزارت خارجۀ چین از ایالات متحده تقاضا کرده است تا به خاطر پناه دادن چن از آن کشور معذرت خواهی کرده و این عمل را مداخله در امور داخلی چین عنوان کرده است.

وزارت خارجۀ چین این را هم گفته است که ایالات متحده باید اطمینان دهد که به کدام مخالف دیگر این کشور پناه نمی دهد.

XS
SM
MD
LG