لینک های دسترسی

Breaking News

چین مسوول حملات انترنتی بر امریکا است - مککال


رئیس کمیتۀ امنیت داخلی مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا می گوید که نشانه هایی وجود دارد که چین مسوول هک یا رخنه به کمپیوتر های حکومت ایالات متحده بوده است، اما قصر سفید می گوید که در مورد هویت هکرها و انگیزۀ حملۀ آنان تحقیق جریان دارد.

مایکل مککال، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز یک شنبه به تلویزیون سی بی اس گفت که اسناد ادارۀ مدیریت پرسونل فدرال که شامل سوانح چهار میلیون کارمند کنونی و پیشین حکومت فدرال می گردد یکی از رخنه های خیلی جدی در تاریخ شبکه فدرال در تاریخ ایالات متحده می باشد.

آقای مککال گفت "کی می تواند انگیزه و عزم سرقت معلومات را داشته باشد؟ به قضاوت من، این یک حمله چین بالای حکومت ایالات متحده است که معادل با جاسوسی می باشد."

این قانونگذار امریکایی گفت که انگیزۀ این حمله دزدیدن معلومات کارتهای اعتبار بانکی نبوده بلکه هدف آن دریافت معلومات شخصی گماشتگان سیاسی و کارمندان حکومت امریکا بوده است تا از آن طریق در استخدام جاسوسان استفاده شود.

چین این اتهامات را غیرمسوولانه و غیر علمی می داند. هانگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که این حملات معمولاً ناشناخته بوده و نمی توان منبع آن را به آسانی شناسایی کرد.

سرمقاله یی که در روزنامه دولتی گلوبل تایم چین نشر شده است، موضوع رخنه را به مثابۀ میله یی تشبیه کرده است که امریکا از آن برای لت و کوب چین استفاده می کند. در این مقاله آمده است که ایالات متحد هیچگاهی نمی تواند سند محکم ارایه کند.

در همین حال ادم شف عضو کمیتۀ استخبارات مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده امریکا در صحبت با شبکۀ تلویزیونی فاکس احتمال انجام این حمله را هم از سوی هکر های خصوصی و هم از سوی سازمانهای دولتی را رد نکرد.

آقای شف گفت که این یک جنگ نامتناسب است که به گفتۀ وی طرف مهاجم برندۀ آن است و دفاع در برابر آن نهایت گران تمام می شود. او افزود، از آنجاییکه مهاجم این حمله ناشناخته باقی می ماند، از پیامد کار خود هیچ گونه هراسی ندارد و به گفتۀ وی یگانه اقدام تهاجم است تا از حملات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

این در حالی است که به گفتۀ جاش ارنست سخنگوی قصر سفید در مورد حملۀ سایبری بر کمپیوتر های ادارۀ مدیریت پرسونل تحقیقات ادامه دارد. او از ارایۀ جزئیات بیشتر خودداری کرد.

شماری از تحلیلگران به این باور اند که چین شاید در این حملۀ انترنتی دست داشته باشد، زیرا از دید آنان، بیانیۀ بیجینگ انکار واضح از ارتکاب حملۀ هکرها نمی باشد.

سکات کنیدی تحلیلگر امور چین در مرکز مطالعات ستراتیژیک و بین المللی می گوید که نظر به شکل پیچیدۀ این حمله که نمی تواند کار یک هکر ساده و منفرد باشد، نمی توان دست داشتن چین را در آن رد کرد.عدم اعتماد درحال افزایش است.

قرار است مذاکرات ستراتیژیک و اقتصادی بین مقام های چین و ایالات متحده تا دو هفتۀ آینده در واشنگتن برگزار شود وگمان می رود که موضوع حملۀ هکر ها بر کمپیوتر های دولتی امریکا بخش عمدۀ مسایل مورد بحث باشد.

XS
SM
MD
LG