لینک های دسترسی

Breaking News

اهدای اعضای بدن یک کودک در چین


سخاوت این زوج چینی حیات پنج بیمار دیگر که در انتظار پیوند اعضای بدن بودند، را نجات خواهد داد.

هوانگ جو، مادر این کودک میگوید که پسرش اکنون در بستر شفاخانۀ کنمنگ آرام و ساکت استراحت است، زمانی یک پسر دوست داشتی بود.

هوانگ در حالی که اشک میریخت گفت "زمانی که ما، درنزدیکی یک ساحۀ ساختمانی زندگی میکردیم و در آنجا مصروف کار هم بودیم، پسرم ظروف و لباس ها را میشست. و لباس ها را در کوتبند میاویخت."

هوانگ و شوهرش وو یازهونگ هر دو در ولایت سیشان کارگر ساختمانی اند. جونهاو به تاریخ ۱۲ می در ساحۀ ساختمانی با پدرش مصروف بود که ناگهان لغزید و از طبقۀ هشتم ساختمان تکمیل ناشده به پایان افتید.

باوجود آنکه او به زود ترین فرصت به شفاخانه انتقال یافت اما از اثر جراحات شدید مغزی درگذشت.

پدر و مادر این کودک پس در یافت معلومات در مورد بیمارانی که در انتظار پیوند اعضای بدن برای نجات زندگی شان اند، تصمیم گرفتند تا اعضای بدن فرزند خود را به آنها اهدا کنند.

پدر این کودک گفت "ما نمی توانیم که پسرمان را دوباره زنده سازیم اما میتوانیم با اهدای اعضای بدن او زندگی دیگران را نجات دهیم."

هوانگ، مادر این کودک افزود "امیدوارم که با نیازمندان کمک کرده بتوانیم، تا آنها دوباره در فضای مملو از خوشی با خانواده هایشان بپیوندند و فرزند ما هنوز هم در وجود دیگران دراین دنیا زندگی کند."

نمایندگان جامعۀ صلیب سرخ چین که مسؤول اهدای اعضای بدن اند، جزئیات این موضوع را با والدین آن کودک بحث کردند و پس از آن آنها با فرزند شان خداحافظی کردند.

لی لی رئیس شفاخانه گفت که جگر این کودک به یک طفل چهارده ساله پیوند زده خواهد شد، دو گُردۀ او به دو فرد جوان و قرنیه های چشمانش دو نابینا را بینا خواهد ساخت.
XS
SM
MD
LG