لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات غیر نظامیان در افغانستان 'افزایش یافته است'


تلفات غیر نظامیان در افغانستان 'افزایش یافته است'

ملل متحد میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش یافته و این درحالیست که شورشیان تلاش میورزند تلاش های بین المللی برای تقویت حکومت و نیروهای امنیتی آن کشور را توقف دهند.

ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان طی گزراشی بروز چهارشنبه گفت، عناصر ضد دولتی در سال 2010 به تعداد 462 غیر نظامی را به قتل رسانیده اند که این تعداد در سال گذشته به 357 میرسید. این گزارش مشعراست که نصف این قتل ها در جنوب افغانستان صورت گرفته است.

نادر نادری کمشنر ادارۀ مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید، هدف از این کشتار ها ، سرکوب نمودن حقوق افغانهای غیر نظامی و شدیداً متأثر ساختن انکشاف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی آنکشور میباشد.

گزارش ملل متحد حاکیست که تعداد تلفات ملکی در جریان جنگ نسبت به سال گذشته 15 فیصد افزایش یافته است. این اداره میگوید، از جملۀ 2700 غیر نظامی که جان هایشان را از دست داده اند ، مسؤول 75 فیصد آن شورشیان است ، در حالیکه مسؤولیت 16 فیصد متباقی بدوش نیروهای افغان و خارجی میباشد.

XS
SM
MD
LG