لینک های دسترسی

Breaking News

اعتراضات گسترده در جریان نشست تغییر اقلیم در پولند


اعتراض کنندگان لوحه های را حمل می کردند که در آن نوشته شده بود "بیدار شوید"
اعتراض کنندگان لوحه های را حمل می کردند که در آن نوشته شده بود "بیدار شوید"

هزاران نفر از سرتاسر جهان، روز شنبه در شهر کاتوویس پولند که میزبان کنفرانس امسال تغییر اقلیم می باشد، راهپیمایی کردند.

اعتراض کنندگان به شمول دهاقین امریکای لاتین، مدافعین حفاظت از محیط زیست آسیا، محصلین امریکایی و خانواده ها از اروپا، از کشورهای شان خواستند اقدامات جدی تری را برای جلوگیری از گرمای زمین روی دست گیرند.

این افراد اذعان داشتند که تغییر اقلیم از قبل، بر زندگی آنان تاثیر گذاشته و بیشترین دلیل ترس و هراس آنان را تشکیل می دهد.

راهپیمایی کنندگان در چهارراه عمدۀ شهر کاتوویس تجمع کردند جاییکه نمایندگان بیش از تقریباً ۲۰۰ کشور جهان روی تغیرات عمدۀ اقلیم که پیمان آن در ۲۰۱۵ به امضا رسید گرد هم آمده اند.

مظاهره کنندگان شعار های را سر می دادند که شنیده می شد "بیدار شوید؛ زمان آن رسیده تا کشورهایمان را نجات دهیم. مظاهره کنندگان لوحه های را نیز در دست داشتند که در برخی آن نوشته شده بود "یکبار دیگر جهان را عالی سازد."

این راهپیمایی که با حضور گستردۀ نیروهای پولیس همراه بود، وسیعاً صلح آمیز پیش رفت اما به گفتۀ سخنگوی شهر کاتوویس، سه نفر پس از آن دستگیر شد که با پولیس درگیر شدند.

کنفرانس سال ۲۰۱۸ تغییر اقلیم به تاریخ سوم دسمبر در شهر جنوبی پولند آغاز شد و قرار است تا ۱۴م این ماه ادامه یابد.

XS
SM
MD
LG