لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیقات کانگرس در مورد قراردادی ها در افغانستان


تحقیقات کانگرس در مورد قراردادی ها در افغانستان
تحقیقات کانگرس در مورد قراردادی ها در افغانستان

درنهمین سالگرد جنگ به رهبری امریکا درافغانستان، کمیتۀ خدمات قوای مسلح سنای امریکا گزارش تحقیقی را درمورد قرارد دادی های شرکت های خصوصی امنیتی منتشر نموده که تحت قراردادهای وزارت دفاع امریکا و قراردادی فرعی درافغانستان بودند. این موضوع خبرخوش آیند برای مالیه دهندگان امریکا نیست .

گزارش نشان میدهد که قسمتی از پولی را که به افغانستان میفرستند، در واقع تضعیف کنندۀ عملیات نظامی امریکا در آنکشور است.

کارل لیڤین، سناتور دموکرات ایالت مشیگن و رئیس کمیتۀ خدمات نظامی مجلس سنا، نتایج یک سال تحقیقات دو حزبی را برنقش و نظارت شرکت های خصوصی که توسط وزارت دفاع در افغانستان استفاده میشود، اعلام نمود.

وی میگوید که گزارش تعدادی از شرکت های قراردادی را تشریح نمود که پول امریکایی ها حساب های بانکی جنگ سالاران افغان و قدرتمندانی را پُر میسازد که به قتل، آدم ربائی، رشوه، طرفداری طالبان وفعالیت های ضد ائتلاف متهم اند.

گزارش می افزاید شرکت Armor Group متکی به جنگ سالارانی بود که بعضی شان حامی طالبان بودند تا نیروی بشری را برای محافظین آن شرکت فراهم نمایند. یک قراردادی مسمی به آقای پنک (Mr. Pink) توسط قراردادی دیگر بنام آقای وایت (Mr. White) در ملای عام کشته شد. جنگ سالار سومی در اثر حملۀ امریکا و قوای افغانی کشته شد در آن وقت وی میزیان جلسۀ طالبان در خانۀ خود بود.

گزارش همچنان جزئیات حوادث نیرو های امنیتی خصوصی را توضیح میدارد که درجریان وظایف امنیتی شان به تریاک آغشته شده اند و کارمند آنها حتی کسانی بوده که که برای استفاده از سلاح تربیه نشده بودند.

سناتور لیڤین گفت کانگرس با وزارت دفاع کار میکند تا اطمینان حاصل شود که گذشتۀ قراردادی های مسئول، به درستی ارزیابی شده باشد.

XS
SM
MD
LG