لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات حامد کرزی در مورد فساد اداری


اظهارات حامد کرزی در مورد فساد اداری
اظهارات حامد کرزی در مورد فساد اداری

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان می گوید که موجودیت زورمندان، در کرسی های بلند دولت وی باعث شده است تا قانون در افغانستان تطبیق نشود.

رئیس جمهور افغانستان که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری سخن میزد همچنان گفت که شماری از مقامات بلند رتبه حکومت وی دارای تابعیت دوگانه هستند که پس از ارتکاب فساد به کشور های متبوع خود فرار می کنند.

به گفتۀ آقای کرزی، زورمندانی که در دولت افغانستان اند به قانون سپرده شده نمی توانند. او افزود فاسدینی که پاسپورت خارجی دارند مانند طالبان در خارج پناگاه داشته و بعد از ارتکاب فساد به آنجا فرار می کنند.

حامد کرزی همچنان می گوید که خارجی ها قرارداد های بزرگی را در اکثر موارد با اعضای بلند پایه دولت و یا اقارب آنان عقد می کنند که این خود باعث توسعه فساد اداری در افغانستان شده و در راه تطبیق قانون مانع ایجاد کرده است.

آقای کرزی کشور های خارجی را ترغیب کرد تا قرار داد ها را با چنین افراد در افغانستان نسپارند.

در این حال عزیزالله لودین، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری می گوید که اگر جلو فساد در افغانستان گرفته نشود، این پدیده مشکلات امنیتی، ظرفیت پایین ادارات دولتی در ارایۀ خدمات به مردم و سایر مشکلات پیش بینی نا شده را در پی خواهد داشت.

به گفته اقای لودین عدم توازن در معاشات کارمندان دولتی نیز از مواردی است که باعث گسترش دامنه فساد اداری در افغانستان شده است.

به گفته اقای لودین معاش عده یی از مامورین دولت برای نان روزانه خانوادۀ شان کافی نیست در حالی که عدۀ دیگر ماهانه 10 تا 20 هزار دالر امریکایی معاش دریافت می کنند.

آقای لودین می گوید که معافیت و محاکمه نشدن کسانی که حمایت سیاسی دارند، از مشکلات دیگری است که در راه مبارزه با فساد مانع ایجاد کرده است.

به اساس آمار و ارقام ارایه شده افغانستان از جمله کشور هایی است که فساد اداری در آن به اوج خود رسیده و بخش بزرگ کمک های جامعه جهانی به افغانستان نیز در اثر موجودیت فساد اداری، حیف و میل شده است.

XS
SM
MD
LG