لینک های دسترسی

Breaking News

اتحادیه نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان علیه فساد اداری


دهها موسسۀ غیر حکومتی افغان، امروز پنجشنبه طی نشستی در کابل، با تشکیل و آغاز فعالیت اتحادیه نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان علیه فساد موافقه نمودند.

این حرکت جدید جامعۀ مدنی افغانستان، از حمایت پنجاه "انجیو" یا موسسۀ غیرحکومتی و شماری از فعالین جامعۀ مدنی برخوردار می باشد.

شاملین این نشست تعهد کردند که در راه مبارزه با فساد در افغانستان، با همدیگر همکاری نموده و ریشه های فساد را نمایان سازند. برگزار کنندگان این محفل از حکومت خواستند تا عاملین فساد را تشخیص کرده و از حکومت اخراج کند.

آنها همچنان خواهان پالیسی قوی و حکومتداری بهتر در افغانستان شدند. اعضای جامعه مدنی نقش مردم را برای از میان برداشتن و مبارزه جدی با فساد اداری، بسیار مهم خواندند.

XS
SM
MD
LG