لینک های دسترسی

Breaking News

پوهنتون امریکایی افغانستان اتهام تخلف مالی را رد کرد


دیوید سدنی، رییس بورد پوهنتون امریکایی افغانستان

رییس بورد پوهنتون امریکایی افغانستان، گزارش‌ها مبنی بر تخلفات مالی در این پوهنتون را رد کرد و گفت که در برابر هر دالری که از تمویل‌کنندگان به دست آورده، حساب‌ده است.

دیوید سدنی در مصاحبه با صدای امریکا گفت که پوهنتون امریکایی افغانستان از حکومت ایالات متحده و منابع خصوصی پول دریافت کرده است و اسناد مالی آن در دسترس همگان قرار دارد.

روزنامۀ نیویارک تایمز به نقل از مفتش ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) گزارش کرده بود که پوهنتون امریکایی نتوانسته است از مصرف ۶۳ میلیون دالر از جمع ۱۶۲ میلیون دالری را که در یک دهۀ پسین مصرف کرده است، حسابدهی کند.

آقای سدنی در پیوند با این گزارش گفت "در برابر هر دالری که از حکومت امریکا و منابع خصوصی دریافت کرده ایم، حسابده استیم. ما تفتیش شدیم و در واقع هیچ سوال جدی در مورد مدیریت مالی ما صورت نگرفته بود. متاسف استیم که نیویارک تایمز با استفاده از منابع نامشخص همچو اتهاماتی را به ما بسته است. ما از آن رسانه خواسته ایم تا مقالۀ شان را از صفحۀ خود دور کنند."

رییس پوهنتون امریکایی افغانستان همچنین گفت که سیگار گزارش خود را بر مبنای اسنادی تهیه کرده است که دو سال پیش از سوی پوهنتون در اختیار آن‌ها قرار گرفته بود؛ زمانی‌که به گفتۀ آقای سدنی، پوهنتون امریکایی در وضعیت خوب مالی قرار نداشت و مسدود بود.

آقای سدنی تاکید کرد که پوهنتون امریکایی چیزی برای پنهان کردن ندارد و همۀ معلومات آن نهاد شفاف و در دسترس همه قرار دارد.

در یک دهۀ اخیر ۱۲۸۱ محصل از پوهنتون امریکایی افغانستان فارغ شده اند که به گفتۀ دیوید سیدنی، بیشتر آنان در سطوح بلند حکومت، معاونیت وزارت‌خانه‌ها و در موقف‌هایی در خارج از افغانستان انجام وظیفه می‌کنند.

XS
SM
MD
LG