لینک های دسترسی

Breaking News

هزاره ها را به افغانستان بازنگردانید، قانونگذاران


شماری از قانونگذاران افغانستان هشدار داده اند که برگشت اجباری پناه گزینان هزاره از استرالیا به افغانستان، حیات آنها را به مخاطره می اندازد.

سی عضو ولسی جرگه یی افغانستان به وزیر امور مهاجرین آسترلیا نامه نوشته و خواستار توقف برگشت پناه گزینان هزاره از استرلیا به افغانستان شده اند. آنان گفته اند که هزاره ها در افغانستان قربانی خشونت ها و تبعیض نژادی هستند وحکومت افغانستان در تامین امنیت آنها، ناکام مانده است.

اکثریت سی عضو ولسی جرگه که این نامه را امضا کرده اند از اقلیت هزاره افغانستان هستند اما نام های چند نماینده از سایر اقوام افغان هم در میان آنها دیده می شود.

این نمایندگان گفته اند که استرلیا نباید آن هزاره های افغان را دوباره به کشور شان بفرستد که درخواست پناهندگی شان در استرلیا، رد می شود. به باور این اعضای ولسی جرگه، در افغانستان هزاره ها تحت آزار، اذیت و تبعیض نژادی قرار دارند و استرلیا با بازگردانیدن اجباری، حیات آنها را به خطر می اندازد.

محمد ابراهیم قاسمی، عضو ولسی جرگه و یکی از امضا کننده گان این نامه به رادیو آشنا گفت که هزاره ها در پاکستان و افغانستان، هدف خشونت های فرقوی هستند. "وضعیت وخیم و عملکرد خصمانه طالبان در شهر کویته پاکستان باعث شد تا اکثر مردم هزاره با وجود مشکلات بی شمار روانه کشور های دیگری چون استرالیا شوند اما اکنون حکو مت استرالیا طرح های را روی دست دارد تا این مهاجرین را دوباره به افغانستان بفرستاد. مشکلات موجود در افغانستان باعث خواهد شد تا این مردم با چالش های متعددی رو به رو شوند."

بزرگترین جمعیت مهاجرین

با افزایش نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴، مهاجرت افغانها از کشور شان بیشتر شده است. گفته می شود که سالانه دها هزار افغان بطور غیرقانونی و با عبور از راه های دشوار، به کشورهای اروپایی و استرالیا سرازیر می شوند.

مقامات افغان می گویند از آنجا که تهدیدات امنیتی در افغانستان مشخص به یک قوم یا منطقه نمی باشد، آنها خواستار برخورد یکسان کشورهای میزبان با افغان های پناه گزین هستند.

اسلام الدین جرأت ، سخنگوی وزرات امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید "دیدگاه وزرات امور مهاجرین و عودت کنندگان به تمامی ملیت ها در داخل افغانستان یکسان است و اگر تلاشی از سوی این وزرات به منظور پذیرش افغان ها در کشور های میزبان و یا هم روشن ساختن سرنوشت این افغان ها باشد برای تمامی اقوام یکسان است."

بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد بیشترین قربانیان جنگ های پس از سرنگونی رژیم طالبان، در مناطق جنوب و شرق افغانستان بوده اند. سازمان های امداد رسان همچنان می گویند که افغان ها در ولایات ناامن این کشور به دلیل نبود امنیت از دسترسی به خدمات اساسی چون صحت، آموزش و اشتغال محروم اند.

بر مبنای آمار اداره پناه گزینان سازمان ملل، افغانها بزرگترین جمعیت مهاجر جهان را تشکیل می دهند که اضافه بر کشورهای همسایه در اروپا، امریکا واسترلیا هم بسر می برند. در این اواخر مهاجرین و پناه گزینان افغان از برخورد شدید مقامات و نهادهای شماری از کشورها مهاجرپذیر، اظهار نگرانی کرده اند.

دولت افغانستان تا حال در باره اینکه هزاره ها در افغانستان قربانی خشونت ها و تبیعض فرقوی هستند و حکومت در تامین مصؤنیت آنها ناکام بوده است، واکنشی نشان نداده است.
XS
SM
MD
LG