لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا مقررات کاربرد طیاره های بی پیلوت را بررسی میکند


قرار است حکومت امریکا مقررات عملیات طیاره های بی پیلوت را در داخل ایالات متحده به زودی معرفی کند، اما تصامیم اصلی در مورد چگونگی عملیات این طیاره ها و دسترسی به فضای ایالات متحده سال آینده از جانب کانگرس گرفته خواهد شد.

در حال حاضر به استثنای چند شرکت محدود، شرکت های دیگر اجازۀ پرواز این طیاره ها را به اهداف ملکی و تجارتی در داخل ایالات متحده ندارند. توقع هم نمی رود که با اعلام مقرارت، شرکت ها فوراً اجازۀ پرواز این طیاره ها را دریافت کنند.

یک گروه طرفدار صنعت طیاره های بی پیلوت می گوید که وضع ممنوعیت به پرواز این طیاره ها در داخل امریکا، سالانه اقتصاد ایالات متحده را بیش از ۱۰ میلیارد دالر ضربه می زند.

جیسی کلمن، مسئول بخش مقرارات یک شرکت تکنالوژی طیاره های بی پیلوت می گوید که کانگرس باید این وضعیت را درک کرده و عملیات طیاره های بی پیلوت را اجازه دهد – نظریۀ که شماری از قانونگذران امریکایی نیز با آن موافق اند.

بل شستر، قانونگذار جمهوریخواه و رئیس کمیتۀ حمل و نقل و زیربنایی مجلس نمایندگان می گوید "می دانیم که تکنالوژی طیاره های بی پیلوت عامل بالقوۀ در بخش اقتصادی دارد و مسؤولیت ما است تا در این مورد تعمق بیشتر کنیم."

یکی از قوانینی که مورد بحث کانگرس قرار دارد، شامل ساختن طیاره های بی پیلوت در سکتور هوایی ایالات متحده می باشد.

در مقرارات پیشنهادی ادارۀ امور هوایی ایالات متحده آمده است که طیاره های بی پیلوت با وزن ۲۵ کیلو و یا کمتر، باید از ۱۲۰ متر بیشتر ارتفاع نگیرد، از طرف شب پرواز نکند و طیاره ها نیز از فاصلۀ دید پرواز کنندگان دور نشود.

بخش عمدۀ قانون پیشنهادی، گرفتن جواز عملیات طیاره های بی پیلوت می باشد، اما مخالفان می گویند که عملیات طیارۀ بی پیلوت نسبت به طیاره های عادی بسیار متفاوت است و چنین مقررات مقید سازنده نمی باشد.

علاوه بر کاربرد طیاره های بی پیلوت در سکتور تجارتی و اقتصادی، پیشنهادات نیز مطرح شده که بود که از این طیاره ها در سکتور امنیتی، نظارت و انفاذ قانون کار گرفته شود.

مخالفت ها

پتریک لی، سناتور دیموکرات در کانگرس در این مورد نگرانی داشته می گوید "می دانم که در مورد منفعت کاربرد طیاره های بی پیلوت، علاوه بر انفاذ قانون، در سکتور های کشاورزی، پژوهش های علمی و انجام مأموریت های نجات از آن کار گرفته می شود، اما نگرانی های در مورد حریم شخصی و مصئونیت های شهروندان امریکا به اساس قانون اساسی وجود دارد."

منتقدین طرح جدید می گویند که نگهداشت و پرواز طیاره های بی پیلوت به اندازۀ که از دید عملیات کننده (پیلوت) دور نرود، بسیار مقید کننده است و از موثریت کاربرد آن می کاهد. اما طرفدارن این پیشنهاد می گویند که طیاره های بی پیلوت قابلیت کشف طیاره های دیگر را در هوا ندارند و امکان تصادم در هوا بیشتر می شود.

کانگرس ایالات متحده نیز در همین ارتباط با مخالفت مواجه است زیرا پیلوت های طیاره های عادی و شرکت های طیاره سازی از تصادم های هوایی نگران می باشند. ادارۀ هوانوردی ایالات متحده تقریباً هر روز در مورد پرواز طیاره های بی پیلوت در نزدیکی طیاره های عادی و میدان های هوایی گزارش دریافت می کند.

مارک بیکر، رئیس انجمن پیلوت های ایالات متحده می گوید به حیث پیلوت طیارۀ بوینگ ۷۳۷ نمی توانم این را بپذیرم که خودم با ۱۷۸ سرنشین طیاره با یک طیارۀ به وزن پنج کیلوگرام تصادم کرده جان خود را از دست دهیم."

ادارۀ هوانوردی ایالات متحده در حال حاضر طیاره های کوچک بی پیلوت را اجازۀ پرواز تنها در صورتی می دهد که آنها از میدان هوایی حد اقل هشت کیلومتر فاصله داشته باشند، و بیشتر از ۱۲۰ متر ارتفاع نگیرند و پرواز آنها فقط در جریان روز صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG