لینک های دسترسی

بورد تازه جهت تشدید فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان


بورد تازه جهت تشدید فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که هیات تازه یی را به هدف تشدید فعالیت های مبارزه با مواد مخدر و جستجوی طرق بهتر تداوی معتادین مواد مخدر ایجاد کرده است.

این مطلب را زلمی افضلی، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در کابل در یک کنفرانس خبری ابراز کرد. او گفت، این هیات در چهار چوب تشکیلات وزارت مبارزه با مواد مخدر فعالیت میکند، و وظیفه دارد تا بررسی های بیشتری در مورد چگونگی روند مبارزه با مواد مخدر و همچنان تداوی معتادین مواد مخدر را انجام دهد.

به گفته سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، این هیات تازه پس از کنفرانس بین المللی کابل تشکیل گردیده است.

در کنفرانس بین المللی کابل اشتراک کنندگان به مبارزه قاطع و جدی تر علیه مواد مخدر در افغانستان تاکید کرده و خواستار همکاری های بیشتر منطقوی در این زمینه گردیده اند.

سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت که تصامیم کنفرانس بین المللی کابل اهمیت زیادی دارد، اما باید کمک های بیشتری با افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد.

--------------

و طبق گزارش همایون شعیب، خبرنگار صدای امریکا، در ولایت قندهار صرف دو مرکز تداوی معتادین وجود دارد که در آن تعداد محدود معتادین تحت تداوی قرار میگیرند.

مرکز تداوی معتادین ودان در قندهار که از چند سال است در شهر قندهار مصروف تداوی معتادین میباشد.

به گفته مسوولین، در این مرکز بیست معتاد در یک وقت تداوی میشوند که مدت تداوی هر دوره، از یک ماه تا چهل روز را در بر میگیرد.

به قول مسوولین، در حال حاضر نام هزاران معتاد در فهرست انتظار شامل است، و ممکن است تا چندین سال زمینه تداوی برایشان مساعد نگردد.

ازطریق این مرکز، ده تن از معتادین ذکور و ده تن از معتادین اناث در خانه های شان تحت تداوی قرار میگیرند، که از طرف داکتران اناث و ذکور طبق تقسیم اوقات برای شان ادویه داده میشود.

اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم جنایی ملل متحد در افغانستان اعلان نموده است که تعداد معتادین مواد مخدر، به اساس سروی جدید، به یک میلیون میرسد. تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت قندهار به مقایسه ۵ سال گذشته، نیز چند برابر افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG