لینک های دسترسی

Breaking News

سگرت الکترونیکی: دروازۀ برای اعتیاد به دخانیات


آرشیف: اما بر اساس یک تحقیق دیگر، سگرت الکترونیکی احتمال ترک سگرت را ۲۸ درصد کاهش می دهد

با آنکه شرکت‌های تولید کنندۀ سگرت الکترونیکی از این سگرت‌ها به عنوان وسیلۀ ترک سگرت عادی یاد می‌کنند، نتایج یک تحقیق تازه برعکس این ادعا را ثابت می‌سازد.

نتایج تحقیق تازه که در نشریه صحت و سلامتی به نام پدایتریکس نشر شد حاکی است کهورود سگرت های الکترونیکی به بازار به کاهش مصرف سگرت در میان نوجوانان منجر نشده است. بر اساس این تحقیق، سگرت الکترونیکی شاید برای نوجوانانی که هرگز لب به سگرت نزده اند، جذاب باشد.

این تحقیق که توسط پژوهشگران پوهنتون کالیفورنیا در شهر سانفرانسیسکو انجام شده و ۱۴۰ هزار شاگردمکتب را بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ تحت پوشش قرار داده است، یافته های پژوهش های قبلی را تایید می کند که می گویند سگرت ها الکتریکی دروازه اعتیاد به دخانیات است.

اما پژوهشگران مرکز کنترول،پژوهش و آموزش مبارزه با دخانیات در کالیفورنیا می گویند که استفاده از سگرت های الکترونیکی احتمال ترک سگرت را ۲۸ درصد کاهش می دهد.

استعمال دخانیات عامل اصلی مرگ های زودرس در جهان است و اگر فردی سگرت را پیش از ۴۰ سالگی ترک کند، احتمال مرگ زودرس فرد را تقریبا از بین می برد.

XS
SM
MD
LG