لینک های دسترسی

Breaking News

ریدا عظیمی:پاسخ ما به کمیسیون انتخابات قانونی است


مسوولین کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی (ارشیف)
مسوولین کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی (ارشیف)

ریدا عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که این کمیسیون مطابق به قانون ولوایح انتخاباتی در مورد شکایات شورا های ولایتی فیصله نموده است.

این در حالیست که روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهان پاسخ در مورد ابطال آرای برخی از نامزدان دربعضی از ولایات شده است واز کمیسیون شکایات خواسته است تا درمدت ۲۴ ساعت به آن کمیسیون درمورد ابطال آرای نامزدان پاسخ ارایه نماید.

کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه هفته گذشته نتیجه بررسی های شانرا به کمیسیون مستقل انتخابات برای ا علام نتایج نهایی فرستادند.

خانم عظیمی، معاون این کمیسیون در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت"هر فیصله یی که صورت گرفته برمبنای قانون صورت گرفته وپاسخ ما پاسخ قانونی وعمل کرد ما عمل کرد قانونی است".

او افزود که حوالی ساعت ۹ شب گذشته کمیسیون مستقل انتخابات در مورد فیصله های این کمیسیون درحدود ده مورد اعتراضات شان را به این کمیسیون فرستادند.

خانم عظیمی،گفت که مطابق به قانون کمیسیون انتخابات در مدت ۲۴ ساعت میتواند که درمورد فیصله های این کمیسیون اعتراض نماید.

او افزود که این کمیسیون امروز روی این موارد کار میکند وتا اخیر امروز ویا فردا صبح پاسخ های اعتراضات کمیسیون مستقل انتخابات را میفرستد.تا کمیسیون آنرا داخل سیستم نموده ونتایج نهایی شورا های ولایتی را اعلام نماید.

به گفته معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی،بیشتر اعتراضات در شکلیات بوده ودرماهیت فیصله نبوده است.

او گفت "هر گاه ما پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات را روان کنیم تغییری در فیصله این کمیسیون نمیاید وفیصله ما مثل سابق باقی میماند".

به گفته خانم عظیمی،دربعضی از محلات که کمیسیون شکایات به اساس بررسی های شان ومطابق به قانون آرای بعضی از محلات را ابطال نموده است،کمیسیون مستقل انتخابات خواهان اسناد ومدارک اثباتیه شده است که این کمیسیون آنرا در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار میدهد.

او گفت که یکی از اعتراضات دیگر کمیسیون درمورد ابطال آرای بعضی از محلات است که چرا آرای یک نامزد در یک محل مشخص باطل گردیده است،درحالیکه این کمیسیون مطابق به قانون ولوایح ابطال آرا،آرای برخی از محلات را کاملا باطل نموده است واین از صلاحیت این کمیسیون است.

نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که آنها در ۱۲ مورد از کمیسیون شکایات وضاحت خواسته اند که یک مورد آن در باره باطل ساختن آرای دو نامزد از ولایتهای قندهار وپکتیا میباشد که باید کمیسیون شکایات درمورد آن اسناد موثق به این کمیسیون بفرستد ووضاحت بدهد.

خانم عظیمی، تاکید کرد که هرگاه این کمیسیون چک لست های ۳۴ ولایت را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار بدهد،چک لست ها نشاندهنده یک تقلب گسترده توسط یک نامزد ویا نامزدان متعدد دریک محل،یک حوزه انتخاباتی ویا یک ساحه مشخص میباشد که این کمیسیون مطمین است که قناعت کمیسیون مستقل انتخابات با دریافت چک لست ها فراهم میشود.

برای انتخابات شورا های ولایتی ۴۵۸ کرسی به اساس نفوذ ولایات درنظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG