لینک های دسترسی

Breaking News

رهایی همسر حسنی مبارک به قید ضمانت نقدی


رهایی همسر حسنی مبارک به قید ضمانت نقدی
رهایی همسر حسنی مبارک به قید ضمانت نقدی

مأمورین قضایی در مصر می گویند مدعی العموم حکومتی دستور رهایی همسر حسنی مبارک رئیس جمهور سابق آن کشور را در بدل ضمانت نقدی صادر کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که همسر مبارک دارایی های خود را به حکومت تسلیم نمود.

مأمورین روز سه شنبه مقدار پول درخواست شده برای رهایی وی را اعلان نکردند. همسر رئیس جمهور سابق مصر بیش از سه میلیون دالر را به دولت تسلیم نمود.

مأمورین سوسن مبارک را هفتۀ گذشته به اتهام فساد اداری توقیف نمودند، اما او این اتهام را رد میکند.

کارمندان طبی همسر ۷۰ سالۀ رئیس جمهور را روز جمعه بعد از آن در شفاخانه بستری ساختند که از ناحیۀ قفس سینه شکایت میکرد. حسنی مبارک شوهر وی نیز در شفاخانه بستر میباشد.

XS
SM
MD
LG