لینک های دسترسی

Breaking News

حکم حبس ابد برای پیشوای اخوان المسلمین نهایی شد


یک محکمۀ استیناف در مصر، حکم سزای حبس ابد برای محمد بدیع، پیشوای جنبش اخوان المسلمین را به روز شنبه تأیید کرد. محمد بدیع به جرم طرح ریزی حملات خشونتبار محکوم شناخته شده بود.

عبدالمنعم عبدالمقصود، وکیل مدافع محمد بدیع، به آژانس فرانس پرس گفت که محکمۀ جزایی مصر در جلسۀ امروز خود، حکم سزای حبس ابد برای دو تن از سران دیگر اخوان المسلمین را، که یکی آن محمود غزلان سخنگوی این جنبش بود، نیز تأیید کرد. سزای حبس پنج ساله برای هریکی از چهارده عضو دیگر اخوان المسلمین نیز مورد تأیید قرار گرفت.

حکم حبس ابد برای محمد بدیع، که مرشد بزرگ اخوان المسلمین شمرده میشود، نهایی بوده و بدیع نمیتواند برای بار دیگر راجع به آن استیناف طلبی کند.

این سران و افراد جنبش اخوان المسلمین متهم به دسیسه سازی برای ایجاد نارامی در جریان مظاهراتی بودند که در پی اقدام نظامی السیسی بر ضد حکومت محمد مرسی در سال ۲۰۱۳ برپا شدند.

محکمه نخست محمد بدیع و ۱۳ تن دیگر از همراهانش را به اعدام، و ۳۴ تن دیگر را هریک به ۲۵ سال حبس محکوم ساخت. محکمۀ جزایی مصر سپس این سزا ها را تقلیل بخشید، و حکم اعدام تعدادی از سران اخوان المسلمین، به شمول محمد مرسی، را لغو کرد. مصر در ماه دسمبر سال ۲۰۱۳، جنبش اخوان المسلمین را "یک سازمان دهشت افگن" خواند.

XS
SM
MD
LG