لینک های دسترسی

افزایش رقابت های انتخاباتی بین احزاب اسلامگرا در مصر


افزایش رقابت های انتخاباتی بین احزاب اسلامگرا در مصر

مصر شاهد دومین روز دور دوم انتخابات پارلمانی بود. درین انتخابات، احزابِ رقیب اسلامگرا، در دو شهر بزرگ و هفت ولایت مصر، برای کسب رای در مبارزۀ تنگاتنگ سیاسی قرار دارند.

دور دوم رأی دهی برای 52 کرسی پارلمان، به روز دوشنبه در شهر قاهره، اسکندریه و دیگر ولایات آغاز شد و قرار است تا اواخر روز سه شنبه، پایان یابد. درین میان، رقابت شدیدی بین دو گروه اسلامگرا، یکی حزب آزادی و عدالت مربوط جنبش اخوان المسلمین و دیگری حزب نهایت افراطگرا به نام حزب سلافی نور جریان دارد.

در دور نخست این انتخابات که هفتۀ قبل برگزار شد، تنها 4 تن از کاندیدان توانستند پیروز شوند و انتخابات به دور دوم کشانیده شد.

شاهدان عینی می گویند که تنش ها میان احزاب رقیب اسلامگرا در بعضی ولایات بالا گرفته است.

رهبران نظامی مصر به هدف حصول اطمینان از برگزاری انتخابات منصفانه، محلات رای دهی را برای ستاد انتخاباتی تمام احزاب، ساحات ممنوعه اعلام کرده اند.

XS
SM
MD
LG