لینک های دسترسی

Breaking News

تظاهرات همچنان در مصر ادامه دارد.


محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع
محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع
با وجودی که حکومت موقت مصر از چندین روز بدینسو هشدار صادر کرد که بر محل تجمع مظاهره کنندگان هجوم خواهد برد، اما طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر این هشدار ها را نادیده گرفته و همچنان به اعتراض شان ادامه دادند.
شمار زیادی از مظاهره کنندگان طرفدار مرسی، دیشب نیز در کمپ های شان باقی مانده و با شور دادن بیرق ها و سردادن شعار ها میگفتند که قدرت محمد مرسی به حیث رئیس جمهور مصر باید اعاده شود.
یک سخنگوی اخوان المسلمین گفت، اختیار به دست مردم است که آیا میخواهند به اعتراض ادامه دهند یا خیر. حکومت، مظاهره کنندگان طرفدار مرسی ، به برانگیختن آشوب متهم میسازد._
XS
SM
MD
LG