لینک های دسترسی

Breaking News

اخوان المسلمین مصر در صدد نفوذ بیشتر در کشور است


اخوان المسلمین مصر در صدد نفوذ بیشتر در کشور است

حزب اخوان المسلمین مصر که در جریان زمامداری حسنی مبارک، گروه ممنوعه قرار داده شده بود، تشکیل یک حزب سیاسی جدیدی را اعلام کرد که گفته شده است، برای اشغال مناصفۀ کرسی های پارلمان آن کشور به رقابت خواهد پرداخت.

یک سخنگوی این حزب به روز شنبه 'حزب آزادی و عدالت' را به حیث یک گروه مدنی با سابقۀ اسلامی معرفی نمود.

در گذشته حزب اخوان المسلمین برای اشتراک در انتخابات، اعضای خویش را به طور مستقل کاندید می نمود تا از قیودات حکومتی گریز نموده باشد.

حزب جدید به همکاری با سایر گروه های غیر مذهبی در پارلمان جدید مصر، تعهد نموده است. اخوان المسلمین می گوید اعضای حزب آزادی و عدالت در انتخابات پارلمانی ماه نومبر اشتراک نخواهند ورزید.

XS
SM
MD
LG