لینک های دسترسی

ادامۀ احتجاجات مصری ها در میدان تحریر


مظاهره کنندگان در چهارراهی تحریر بعد از گذشت چهار راوز

کابینه مصر روز دوشنبه پیشنهاد انحلال اشرا ارایه کرد اما تا زمان پذیرفتن استعفای آنها توسط شورای نظامی، اعضای کابینه کار را ادامه خواهند داد.

مصری ها یکبار دیگر در میدان تحریر جمع شده اند و خواهان انتقال قدرت از نظامیان به حکومت ملکی می باشد. در عین حال مذاکرات بین جنرال های مقتدر و چند ائتلاف سیاسی آغاز گردیده است.

گفته می شود که از زمان قیام های گسترده که منجر به سرنگونی رژیم حسنی مبارک گردید، احتجاجات روزه سه شنبه بی سابقه باشد.

کابینه مصر روز دوشنبه پیشنهاد انحلال اشرا ارایه کرد اما تا زمان پذیرفتن استعفای آنها توسط شورای نظامی، اعضای کابینه کار را ادامه خواهند داد.

شورای عالی قوای مسلح در تلاشی غرض ختم تصادمات مرگبار از احزاب سیاسی خواست تا در مذاکرات اضطراری اشتراک کنند. اما توقع نمی رود که گروه های جوانان – رهبری احتجاجات را به عهده دارند – در این مذاکرات اشتراک کنند.

شورای نظامی مصر گفته است، انتخابات دموکراتیک در این کشور بتاریخ ۲۸ نوامبر برگذار خواهد شد.

XS
SM
MD
LG