لینک های دسترسی

Breaking News

چهار مرد همجسنگرای مصری به زندان محکوم شد


یک محکمۀ مصر، چهار مرد همجنسگرا را به خاطر انجام اعمال همجنسگرایی به زندان محکوم کرد. رسانه های مصری می گوید که آن مرد ها به راه اندازی مجالس انحراف کنندۀ جنسی و پوشیدن لباس زنانه متهم شده اند.

حکم محکمه مصر توجه نسبی رسانه های مصری را در کشوری به خود جلب کرد که همجنسگرایی یک تابوی جدی تلقی می شود.

سه تن از مرد ها به هشت سال زندان محکوم شده و محکمه برای چهارمی حکم سه سال زندان را صادر کرد. وب سایت اهرام مصر، با نشر این خبر از نام های محکومین تذکری نداده است تا ظاهراً از شرمساری خانواده های آنان جلوگیری کرده باشد.

گروه های حقوق بشری، چه در داخل و چه در خارج مصر، حکم را محکوم کرد اما خبرنگار صدای امریکا قادر نشد اظهارات گروه های حقوق بشری را در داخل مصر به دست آورد.

همجنسگرایی، در بیش از ۳۰ کشور قارۀ افریقا، به مثابۀ یک جرم پنداشته می شود.

همچنان یک جامعه شناس برجسته و شناخته شدۀ مصری که نخواست نامش ذکر شود به صدای امریکا گفت که "همجنسگرایی همواره در مصر تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرد" و بیشتر پولیس با مسایل "جدی تری مصروف می باشد." اما این جامعه شناس اذعان داشت که اگر یک مورد در توجه مسؤولین قرار می گیرد، "بیشتر تلاش می ورزند آن را به محکمه بکشانند."

همجنسگرایی، ننگ بزرگ

این جامعۀ شناس می گوید که در سینماهای مصری، بیشتر در مورد همجنسگرایی صحبت صورت گرفته که این مطلب در فلم مشهور ساختمان یعقوبی ها، به خوبی بازتاب یافته است اما تا هنوز هم همجنسگرا شدن، یک ننگ بزرگ تلقی می شود.


این جامعه شناس مصری می گوید "همجنسگرا بودن، حتا بد تر از کسانی است که به خدا اعتقاد ندارند. یعنی، کسانی که باور به وجود خداوند ندارند، داریم که در جامعه علنی صحبت می کنند اما همجنسگرای را سراغ کرده نمی توانید که در برابر اذهان و چشمان مردم قرار گرفته و بگوید که همجنسگرا است. این امر، تفاوت پرداختن به این دو اصل را بازگویی می کند."

حازم ابو اسماعیل، یک اسلامگرای برجستۀ مصری بود که در نهایت، توسط رسانه های مصری، با ادعا همجنگسرا بودن، از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ کنار زده شد.

ابو اسماعیل، ادعا های وارده بر وی را رد کرد. اما همچو ادعاها می تواند زندگی و آیندۀ همچو سیاستمداران و هنرپیشگان سینما را برباد دهد.

یک پروفیسور علوم سیاسی پوهنتون قاهره که نخواست نامش افشا شود به صدای امریکا گفت که "اجتماع مصر همجنسگرایی را به مثابۀ یک منافقت بزرگ می پندارند و در بعضی موارد حتا صحبت کردن در بارۀ آن بدون برانگیختن خشم مردم امکان پذیر نمی باشد.

چهار تن که از طرف محکمه محکوم شده اند، استیناف طلب شده می توانند و ممکن به تدریج جزای آنان توسط محاکم بالاتر کاهش یافته و در یا کدام محکمۀ دیگر آنان را برأت دهد.

حکم محکمه در خصوص ۵۲ نفر در سال ۲۰۰۱ که به انجام "فسق" محکوم شده بودند، پس از استیناف طلبی منسوخ شد. اما آن افراد یکبار دیگر محاکمه شده و روانۀ زندان شدند.

گزارش: ادوارد ییرانین، خبرنگار صدای امریکا
ترجمه: قدیر مشرف
XS
SM
MD
LG