لینک های دسترسی

Breaking News

سرمایه هشت مرد برابر ثروت ۳.۶ میلیاردجمعیت جهان است


آرشیف: آکسفام می گوید که این مقدار ثروت در دست فرد محدود است، در حالیکه صد های میلیون انسان در جهان در فقر به سر می برند

بر اساس گزارش آکسفام، تفاوت میان افراد متمول و فقیر بیشتر از آنچه است که در گذشته تخمین شده بود. این گزارش همچنین گفته است که افراد بسیار ثروتمند از طریق طفرۀ مالیاتی، سبب بحران نا برابر اقتصادی شده اند. بر اساس این گزارش، شرکت ها در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ مفاد خوب کمایی کردند و عواید ۱۰ شرکت بزرگ در این مدت زمان، بیشتر از عواید مجموعی ۱۸۰ کشور بوده است.

وینی بانیما، رئیس آکسفام، چنین وضعیت را "زشت" عنوان کرد که گفت که این مقدار پول در دست چند نفر محدود قرار دارد، در حالیکه از هر ده نفر در جهان، یکی آن با مصرف دو دالر در یک روز زندگی شان را به پیش می برند و نا برابری اقتصادی صد ها میلیون انسان را با فقر مواجه کرده است. به گفتۀ خانم بانیما، چنین نا برابر اقتصادی از یک سو جوامع را از هم جدا می کند و از سوی دیگر دموکراسی را تضعیف می کند.

بر اساس گزارش آکسفام، از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سود، سرمایۀ یک در صد ثروتمندترین افراد، برابر ثروت همه جمعیت جهان بوده است و از آنان هیچ گونه نظارت صورت نمی گیرد، وضعیتی که موجب افزایش نا برابری و از هم پاشی جوامع شده است. آکسفام گزارش می دهد که ثروت یک در صد ثروتمندترین افراد در امریکا، برابر ۴۲ در صد ثروت همۀ جمعیت ایالات متحده است.

آکسفام پیشنهاد کرده است تا به منظور کاهش نا برابر اقتصادی، اقداماتی روی دست گرفت شود که شامل افزایش مالیات بر عواید و ثروت افراد ثروتمند می گردد. علاوه بر آن، کارگران باید مزد مناسب به دست بیاورند و افراد ثروتمند باید مالیات شان را پرداخت کنند

بر اساس گزارش آکسفام، از سال ۲۰۰۶ به این سو، سرمایۀ بیل گیتس، یکی از بنیانگذاران شرکت مایکروسافت، ۵۰ در صد—۲۵ میلیارد دالر—افزایش یافته است، با وجودیکه بخش از عواید خود را به کمک های بشری اختصاص داده است.

در سال های اخیر، گیتس و چندین میلیاردر دیگر تعهد کرده اند تا بخشی از ثروت شان را به نیازمندان تخصیص دهند. در سال ۲۰۰۹ میلادی، وارن بافِت، سرمایه گذار امریکایی گفت که بخشی از ثروت خود را به بنیاد که توسط آقای گیتس و خانم اش ایجاد شده است، خواهد داد.

در سال ۲۰۱۶ میلادی، مجلۀ فوربس، آقای گیتس را در فهرست ثروتمندترین مرد جهان قرار داد که سرمایه وی به ۷۵ میلیارد دالر می رسد. در پهلوی گیتس، مجلۀ فوربس، هشت مرد دیگر را در فهرست ثروتمندترین مردان جهان قرار داده است که شامل آمانسیو اورتگا اسپانیوی، کارلوس سلِم مکسیکویی، جف بزوس امریکایی، مارک زوکربرگ امریکایی، لری الیسون، امریکایی،و مایکل بلومبرگ امریکایی می گردد.

زوکربرگ، بنیانگذار صفحۀ اجتماعی فیسبوک و خانم اش، پریسیلا چان، گفته اند که ۹۹ در صد ثروت صفحۀ فیسبوک خود را صرف کمک های خیریه خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG