لینک های دسترسی

ثبت سه هزار مورد شکایت در انتخابات ولسی جرگه


کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان اعلام نمود که در حدود سه هزار مورد شکایت را در رابطه به انتخابات ولسی جرگه دریافت نموده است.

این کمیسون تحت حمایۀ ملل متحد بروز سه شنبه گفت بیش از یک هزار و سه صد مورد شکایت از روز انتخابات دریافت گردیده، و متباقی آن قبل از انتخابات.

ناظرین انتخاباتی در مورد رأی دهی نگران بودند، بخاطریکه در بعضی موارد رأی دهندگان مورد ارعاب و اجبار جنگسالارن محلی قرار داشتند. سایر گزارش ها شامل پُر نمودن صندوق های رأی، رأی دهی مکرر و استفاده از کارت های جعلی رأی دهی میباشد.

کمیسون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تقلب در انتخابات اجتناب ناپذیر بود، و آنها تلاش مینمایند تا تأثیرات آنرا بر نتایج نهایی از بین ببرند.

XS
SM
MD
LG