لینک های دسترسی

Breaking News

کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پایان یافت


این کمیسیون پیشنهاداتی را ارایه کرده است که باید در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تطبیق شود.
این کمیسیون پیشنهاداتی را ارایه کرده است که باید در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تطبیق شود.

اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی امروز آخرین پشنهادات شانرا در مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی به رئیس اجراییه سپرده و به کار این کمیسیون پایان بخشیدند.

این کمیسیون که سه ماه پیش به کار خود آغاز کرده بود، بستۀ پیشنهادی را که باید در سه مرحله - کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت - تطبیق شود به رئیس اجرائیه پیشکش کرد.

ایجاد نظام انتخاباتی چندی بعدی، حوزه های انتخاباتی، ایجاد محکمه خاص برای تعقیب جرایم انتخاباتی، ایجاد کمیسیون سه نفری دایمی رسانه یی، ایجاد کمیسیون موقت سه نفری در کمیسیون شکایات ولایتی، مصارف انتخاباتی و استفاده از تکنالوژی جدید در انتخابات برای سهولت در شمارش آرا و اعلام فوری آرا، چاپ اوراق انتخاباتی در داخل کشور و برگزاری همزمان انتخابات ها در کشور و برگزاری لویه جرگه برای تعدیلات در بعضی از موارد در قانون اساسی از پیشنهادات عمده این کمیسیون میباشد.

عبدالله عبدالله،رئیس اجراییه کشوردر نشست با اعضای این کمیسیون گفت که کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک نوید خوب برای آینده بهتر میباشد.

عبدالله عبدالله،خطاب به اعضای کمیسیون گفت که شما کار تانرا با ایمان داری وبا استفاده از فهم وتخصص بدون هیچ نوع مداخله یی حکومت انجام دادید.

رئیس اجراییه افزود که اصلاحات در سیتم انتخاباتی از تعهدات حکومت وحدت ملی است وحکومت درراه عملی شدن آن با عزم واراده قاطع اقدام خواهد کرد.

وی گفت"ایجاد هرچه زودتر کمیسیون انتخابات جدید هدف همه ماست که بعدا آن کمیسیون تقویم جدید رابرای برگزاری انتخابات پارلمانی برای سال آینده اعلام کند."

عبدالله،افزود که حکومت نیز آمادگیها را برای برای برگزاری انتخابات اعلام خواهد کرد وتمام مواردی که مربوط به حکومت است،انجام میدهد.

رد فرمان تقنیی رئیس جمهور

ازسوی دیگر امروز ولسی جرگه فرمان تقنیی رئیس جمهور را درمورد هفت ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با اکثریت آرا رد نمود.

دراین فرمان تعدیلاتی درمورد قانون تشکیل وصلاحیت های کمیسیونهای انتخاباتی وقانون انتخابات پیشنهاد شده بود.

اعضای ولسی جرگه گفتند که تعدیلات در قوانین انتخاباتی مطابق به قانون از صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی میباشد.

عبدالستار سعادت،رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی درصفحه فیس بوک اش از اعضای ولسی جرگه ابراز تشکری کرده است که یک فرمان غیرقانونی حکومت را رد کرده اند.

وی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که تقویم انتخاباتی پارلمانی را اعلام کند.

XS
SM
MD
LG