لینک های دسترسی

Breaking News

بیش از ۱۵ میلیون رای‌دهندۀ جدید امریکایی به کی رای می‌دهند؟ 


از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ امریکا تا کنون بیش از ۱۵ میلیون نفر در ایالات متحده ۱۸ ساله و واجد شرایط رای‌دهی شده اند که آرای جوانان را به موضوع قابل عطف در انتخابات سوم نومبر ۲۰۲۰ مبدل کرده اند.

مانند سالمندان، رای‌دهندگان جوان امریکایی نیز یک‌پارچه و متحد نبوده و مسایل مختلف از جمله آموزش، جنس، نژاد، تغییر اقلیم وغیره بر گرایش آنان بر دونالد ترمپ، و جو بایدن نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا تاثیرگذار است.

یافته‌های مرکز تحقیقاتی پیو نشان داده است که در میان رای‌دهندگان امریکایی که بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۶ زاده شده اند، ۶۰ درصد زنان شامل در این گروه تمایل بیشتر رای دادن به حزب دموکرات را داشته و ۳۱ درصد متمایل به رایدهی به جمهوریخواهان بوده اند.

گزارش پیو همچنین حاکی است که ۴۸ درصد مردانی که بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۶ زاده شده اند، گرایش رای‌ دادن به دموکرات‌ها را داشته و ۴۴ درصد آنان مایل به رای دادن به جمهوریخواهان اند.

کریستین لورنز، دانشجوی پوهنتون ایالتی منیسوتا می‌گوید که برای وی بحث جنسیت، به ویژه حقوق و مساوات همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها و از همه مهمتر شمولیت آنان در صفوف نظامی، موضوع قابل ملاحظه است.

این بانوی جوان امریکایی می‌گوید که با درنظرداشت این موضوعات وی به جو بایدن رای می‌دهد.

در نظرسنجی دیگر که از سوی پوهنتون تفت امریکا انجام شده است، حدود ۶۰ درصد زنان و دختران بین ۱۸ تا ۲۹ ساله در امریکا گفته اند که به نامزد دموکرات رای خواهند داد. اما این به مهفوم تایید قطعی نامزد موکرات نیست، یافته‌های این نظرپرسی همچنین نشان داده است که فقط ۳۰ درصد زنان جوان سیاهپوست حمایت قطعی شان را از جو بایدن ابراز کرده اند.

دونالد ترمپ نیز در میان رای‌دهندگان جوان حامیان خود را دارد. کایلی کوروین دانشجوی پوهنتون ویرجینیای امریکا می‌گوید که به نامزد جمهوریخواه رای می‌دهد زیرا سیاست‌های او را با خواست‌های خود همسو می‌بیند.

این محصل جوان امریکایی می‌گوید که مبنای حمایت وی از آقای ترمپ، سیاست این نامزد در خصوص حق داشتن اسلحه، صحت باروری به ویژه سقط جنین و برنامه‌های بهتر حمایتی از مادران است.

به همین ترتیب، گریس لیتو، دانشجوی پوهنتون اریزونا، دونالد ترمپ را به خاطر کارکرد اقتصادی اش در چهار سال گذشته و نیز به خاطر نامزد کردن یک زن برای کرسی محکمۀ عالی امریکا حمایت می‌کند و از قبل برای وی رای داده است.

نامزدی و تایید امی کانی برت، به صفت قاضی محکمۀ عالی امریکا آنهم هشت روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا، جنسیت را به موضوع مهم برای رای‌دهندگان امریکایی مبدل کرده است.

اما شروتی نالاپا، دانشجوی پوهنتون جورج واشنگتن می‌گوید که برای جو بایدن رای‌ خواهد داد، زیرا برای وی بیمۀ صحی و حقوق فردی و مدنی مهمتر از معرفی یک زن برای کرسی قضا است.

خانم نالاپا گفت: "با تایید شدن امی کانی برت به صفت قاضی جدید محکمۀ عالی امریکا، قطعاً نگران بیمۀ صحی و حقوق خود استم. او [قاضی برت] سابقۀ مخالفت با سقط جنین و قانون بیمۀ صحی ارزان [قانون صحی اوباما] را دارد."

با اینحال، برخی دیگر از رای‌دهندگان جوان امریکایی تایید خانم برت را به صفت یکی از نه قاضی محکمۀ عالی امریکا، موفقیتی برای زنان می‌پندارند.

تریفور مک دوول، محصل در پوهنتون اریزونا گفت: "صادقانه، اندکی مغشوش استم که این همه نفرت [نسبت به قاضی برت] از کجا ناشی می‌شود. اکثر اوقات مردم در مورد توانمندسازی زنان صحبت می‌کنند و این یک نمونه‌ای از یک زن بی نهایت موفق و قوی است."

در مجموع، بر اساس نظرسنجی اخیر پیو، میزان حمایت رای‌دهندگان زن از جو بایدن بیشتر است و ۵۶ درصد زنان و ۵۰ درصد مردان امریکایی از نامزد دموکرات حمایت می‌کنند.

برعکس بیشتر حامیان دونالد ترمپ مردان اند و بر بنیاد یافته‌های نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو، و ۴۸ درصد مردان و ۴۲ زنان رای‌دهندۀ امریکایی گفته اند که از دونالد ترمپ حمایت می‌کنند.

XS
SM
MD
LG