لینک های دسترسی

Breaking News

مشکلات زنان و اقلیت ها برای رسیدن به کرسی های انتخابی


کیت الیسن اولین مسلمانیست که در کانگرس ایالات متحده راه یافته است
کیت الیسن اولین مسلمانیست که در کانگرس ایالات متحده راه یافته است

فردا سه شنبه هشتم ماه نوامبر رای دهندگان امریکایی میتوانند یک زن را بحیث رئیس جمهور آینده انتخاب کنند و به این ترتیب جانشین اولین رئیس جمهور امریکایی- افریقایی در قصر سفید شود.

براساس یک تحقیق که در سال ۲۰۱۵ توسط موسسۀ تخقیقاتی "پیو" نشر شد، از هر پنج عضو کانگرس، یکی آن به اقلیت های نژادی و یا قومی تعلق دارد که متنوع ترین دورۀ کانگرس در تاریخ این کشور میباشد. اما این تحقیق این نکته را نیز روشن ساخت که کانگرس هنوز هم یک ارگانی است که در مقایسه با سایر شهروندان امریکایی، تعداد سفید پوستان و مردان در کانگرس ایالات متحده بیشتر است.

دبی والش، رئیس مرکز زنان امریکایی و سیاست در پوهنتون رتجرز در مورد می گوید: "ما درین ارگان انتخابی واقعاً از تنوع کشور ما نمایندگی نمیکنیم. در هیچ ارگان انتخابی بیشتر از یک بر چهارم آن را زنان تشکیل نمیدهد."

خانم والش میگوید، تعداد زنان درکانگرس ایالات متحده در انتخابات امسال میتواند تا بیست عضو افزایش یابد. زنان هم چنان میتوانند حتی تا پنچ کرسی را در مجلس نمایندگان تصاحب شوند.

مشکلات اقلیت ها برای انتخاب شدن

با آنهم، سایو بوجوانی، مؤسس پروژۀ رهبران جدید امریکا، میگوید اقلیت های قومی و نژادی هم راه دور و درازی در پیش رو دارند.

در حالیکه تعداد زنان و اقلیت ها به آهستگی در نهاد های انتخابی در حال افزایش است، کاندیدان هم پیام های شانرا با در نظر داشت تنوع نفوس تغییر داده اند. این تجدید نظر در سال ۲۰۱۱ نتایجی را هم ببار آورد.

سایو بوجوانی میگوید نسل اول اقلیت هایی که به امریکا آمده اند با مشکلات زیادی مواجه میباشند. خلای نمایندگی از اقلیت ها در بخش نهاد انتخابی در سطح قانون گزاری نسبت به کانگرس ایالات متحده بیشتر میباشد و افراد زیادی برای کاندید شدن وجود ندارد.

وی میگوید هر دو حزب سیاسی باید برای جلب و جذب اقلیت های قومی و نژادی، از روش های موثر تر کار بگیرند و باید از کاندیدان متنوع حمایت نمایند.

وی میگوید" وقتی اقلیت ها ببینند بیشتر از آنها در حکومت سهم دارند، آنان در عرصۀ سیاسی فعال تر خواهند شد."

موقف ایالات متحد در بین سایر کشور های پیشرفته

به گفتۀ بوجوانی، ابجایی زنان در سطوح رهبری در سنای امریکا میتواند به معنی رسیدن زنان به سطح ریاست جمهوری باشد. او همچنین به این باور است که در مقایسه با سایر کشور های پیشرفته، ایالات متحده در عرصۀ داشتن نمایندگان زن و اقلیت ها در کانگرس این کشور، عقب مانده است.

به نظر عده یی، نباید ازین موضوع در روند سیاسی گوشه ماند، چون میتواند آنان را بیشتر از کاندید شدن دور سازد.

دبی والش، رئیس مرکز زنان امریکایی و سیاست در پوهنتون رتجرز در مورد میگوید:" شیوۀ کارکانگرس را بگونۀ که می بینیم برای زنان خیلی مشکل آفرین است تا خود را به ریاست جمهوری کاندید نماید.

احد عزیززاده

XS
SM
MD
LG