لینک های دسترسی

Breaking News

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد


روند برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان با اميدواری آيندۀ خوبتر، هيجان از كاربرد حق مدنی-سياسی‌ رأی‌ و بيم از وقوع رويدادهای خشونتبار آغاز شد.

صف های‌ طولانی در مراكز رأی دهی‌ در سراسر افغانستان بسته شده و قرار است اين مراكز تا چهار عصر امروز باز باشد.

يوسف نورستانی، پس از ريختن نسختين رأی،‌كه آغازگر رسمي روند رأی دهی‌ امروز در شهر كابل بود،‌ از مردم خواست كه مانند دور اول از حق رأی‌ خود كار گيرند.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان نیز پس از رای دادن در لیسه امانی شهر کابل از افغان ها خواست تا در مراکز رای دهی بروند و رهبر آینده شان را انتخاب کنند.

اين مقام ارشد كميسيون انتخاباتی‌ افغانستان از نيرو های امنيتی‌خواست تا در مراكز رأی‌ دهی‌ داخل نشوند تا رأی دهندگان بدون نگرانی و هراس به نامزد مورد علاقۀ شان رأی‌ دهند.

تدابير امنيتی‌ در سراسر افغانستان،‌ به ويژه كابل،‌ سخت گرفته شده و مقامهای‌امنيتی از شهروندان خواسته اند تا تنها در صورت ضرورت از يك محل به محل ديگر بروند. گشت و گذار از يك ولايت به ولايت ديگر تنها به منسوبين امنيتی،‌ كارمندان عاجل، رسانه ها و افرادی‌ اجازه داده می‌شود كه به گونۀ‌ در انتخابات دخيل اند.

تا اكنون فقط يك راكت در يك ساحۀ‌ دور دست شهر كابل اصابت كرده كه تلفات جانی‌ و مالی‌ در پی نداشته است. مقامهای‌ ارشد وزارت های‌ دفاع،‌ داخله و امنيت ملی افغانستان شام گذشته از تكميل آمادگی‌های‌امنيتی‌ به مردم اطمينان دادند.

كميسيون مستقل انتخابات می گويد كه در تفاهم با قوت های‌ امنيتی افغانستان ۶۳۵۶ مركز رأی گيری‌ (كه ۲۳۳۱۳ محل می‌ شود)‌ در سراسر افغانستان گشايش می دهد،‌ و كم و بيش ۸۱۳ مركز – به ويژه در ولايت های‌ نا‌آرام جنوبی، غربی و مركزی – به دليل امنيتی بسته خواهد ماند
XS
SM
MD
LG